Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Heléne, 2004. Beteenderesponser hos farmuppfödda minkar (Mustela vison) hållna i stora och berikade burar. SLU, Dept. of Animal Environment and Health, Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
517kB

Abstract

The standard housing of farmed mink provides little opportunities for them to behave naturally and abnormal behaviours such as stereotypic behaviour and tail biting may occur. To prevent abnormal behaviours animals in captivity are often provided with different kinds of enrichments. The aim of this study was to investigate what kind of enrichment farmed mink use when they have several kinds to choose from and to observe if abnormal behaviours can be decreased with a larger cage and a more multifaceted environment.
Totally 20 silver blue, 10 months old female mink were kept in traditional cages (80x30x40 cm) for 7 days and in larger cages (195x80x40 cm) with several types of enrichments for 7 days. The enrichments were wire net- and wooden shelves, wire net- and plastic cylinders, water bath, plastic ropes, branches, straw and tennis balls. One-zero scan sampling on behaviour and choice of place were performed during 3 hours and 20 minutes prior to feeding during 7 days per treatment in April 2004. A range of behaviours were recorded: normal active behaviour, interactions with enrichments, inactive behaviour, stereotypies, tail biting and choice of place.
The results showed that when female mink were kept in large enriched cages they spent 22,3% of their active time in contact with different enrichments. They interacted with the water bath 10,4%, shelves 4,8%, cylinders 3,2%, plastic rope 2,1%, tennis balls 1,2%, straw 0,3% and branches 0,3% of their active time. When kept in large enriched cages the mink performed the same types of stereotypies as when kept in traditional cages, but the frequency of stereotyped behaviour decreased when kept in large enriched cages (p< 0,05, median value traditional cage = 0 and large enriched cage = 37, Mc Nemar Chi-2 test). When kept in traditional cages mink also performed additional types of stereotypies. No differences were found in stereotypic behaviours between mink first kept in traditional cages or first kept in large enriched cages (n. s., Wilcoxon Matched Pair Test). No differences in total active time between the treatments were found (n. s., Wilcoxon Matched Pair Test), but when mink were kept in traditional cages 10% of their active time was spent performing stereotypic behaviour compared with 1,4 % in large enriched cages (p< 0,05, Wilcoxon Matched Pair Test). Mink's spent equal time inactive in both treatments (n. s., Wilcoxon Matched Pair Test). Two individuals performed tail biting when they were kept in traditional cages. No tail biting was preformed when they were kept in large enriched cages.
In conclusion this study shows that female mink utilized the enrichments frequently and decreased their stereotypic behaviour pattern considerably when housed temporary in large and enriched cages. They also performed more normal active behaviour suggesting better coping potentials and implying improved animal welfare in an enriched cage system.
6

,

Farmuppfödd mink hålls idag i bursystem, som inte erbjuder djuren stora möjligheter att bete
sig naturligt och onormala beteenden som stereotypier och svansbitning kan förekomma. För
att förhindra onormala beteenden ges djur i fångenskap ofta tillgång till olika typer av
berikning. Syftet med denna studie var att undersöka vilka typer av berikningsföremål
farmuppfödd mink använder, då den har flera typer av berikningsföremål att tillgå och att
undersöka, om förekomsten av onormala beteenden kan minskas med hjälp av en större bur
med mycket berikning.
Totalt hölls 20 st silverblå, 10 månader gamla honor av farmuppfödd mink i standardburar
(80x30x40 cm) under 7 dagar och i stora berikade burar (195x80x40 cm) med flera typer av
berikningsföremål under 7 dagar. Berikningsföremålen var nät- och trähyllor, nät- och
plastcylindrar, vattenbad, plastrep, tennisbollar, halm och grenar. Beteenden och val av
placering registrerades med 0-1 registrering under 3 timmar och 20 minuter före utfodring
under 7 dagar i april 2004. Beteenden som registrerades var normal aktivitet, interaktioner
med berikningsföremål, inaktivitet, stereotypier, svansbitning och val av placering i buren.
Resultaten från studien visade att minkarna tillbringade 22, 3% av sin aktiva tid i kontakt med
berikningsföremålen då de hölls i stora berikade burar. Minkarna nyttjade vattenbadet 10,4%,
hyllorna 4,8%, cylindrarna 3,2%, plastrepen 2,1%, tennisbollarna 1,2%, halmen 0,3% och
grenarna 0,3% av sin aktiva tid. Resultaten visar också att när minkarna hölls i stora berikade
burar utförde de samma typer av stereotypier som när de hölls i standardburar, men att
frekvensen stereotypier minskade, då de hölls i stora berikade burar (p< 0,05, medianvärde
standardburar = 0 och stora berikade burar = 37, Mc Nemar Chi-2
test). När minkarna vistades
i standardburar utförde de ytterligare varianter av stereotypier. Det fanns ingen skillnad i
stereotypier mellan minkar först hållna i standardburar eller först hållna i stora berikade burar
(n. s., Wilcoxon Matched Pair Test). Ingen skillnad fanns i total aktiv tid mellan
behandlingarna, men när minkarna vistades i standardburar användes 10 % av deras totala
aktiva tid till att utföra stereotypier jämfört med 1,4 % i stora berikade burar (p< 0,05,
Wilcoxon Matched Pair Test). Minkarna spenderade lika mycket tid inaktiva i lyan i båda
behandlingarna (n. s., Wilcoxon Matched Pair Test). Två individer utförde svansbitning när
de vistades i standardburar. Ingen svansbitning utfördes i de stora berikade burarna.
Slutsatsen av denna studie är att minkhonorna nyttjade berikningsföremålen frekvent och
minskade sin stereotypifrekvens väsentligt, när de vistades temporärt i stora berikade burar.
Studien visar också, att minkar som hålls i stora berikade burar, kan öka sin normala
aktivitetsnivå, vilket tyder på en ökad möjlighet att hantera stressande situationer i miljön och
därmed erbjuder en ökad välfärd för mink i ett berikat bursystem.

Main title:Beteenderesponser hos farmuppfödda minkar (Mustela vison) hållna i stora och berikade burar
Authors:Lindberg, Heléne
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:28
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:mink, beteende, burar, berikade
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7032 ??
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:47
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics