Home About Browse Search
Svenska


Rangrost, Johanna, 2004. Ekologisk nötköttsproduktion i Gävleborgs län. SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231), Skara. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
695kB

Abstract

The objective of this study was to make an inventory and a potential analysis of the organic beef
production in the region of Gävleborg, Sweden. A survey was conducted, where a questionaire
was sent to all farmers in the region who had environmental subsidies concerning organic
cropping systems in 2001. In total, there were 701 farmers, of which 46 % participated in the
study. Three slaughter houses were interviewed to get their pictures of the development of
organic beef production. The study shows that there are potentials and interests in the region to
increase the production of organic beef. Cattle on farms with organic cropping systems constitute
18 % of the total number of cattle in the region. However, in the study only 42 % of the farms
with organic cropping systems have cattle reared organicly according to EU rules for organic
animal production. Furthermore, only 18 % of the farms with organic cropping systems are
associated to KRAV (the organic certification organisation). The cost for certifying production
according to KRAV is high if the production is small. Several of the farmers in the study would
have certified their production according to KRAV if the certification was less expensive, as
many farms have too small of a production to get a certification profitable. Another problem for
an increased production of organic beef in the region is the lack of demand. Slaughter houses and
food industry cannot sell all the organic beef that can be produced. Local operators could give
the organic beef a positive development. Product development, exposure and marketing of the
products are necessary to give the consumers possibilities to explore and choose organic beef.

,

Syftet med studien var att göra en nulägesbeskrivning av den ekologiska nötköttsproduktionen i Gävleborgs län. Detta undersöktes genom en enkätstudie där ett frågeformulär skickades till samtliga 701 lantbrukare i Gävleborgs län som sökt miljöstöd för ekologisk odling under år 2001. Svarsfrekvensen var 46 %. Det genomfördes också intervjuer med de närmaste slakterierna med syftet att få deras syn på den ekologiska produktionen. Undersökningen visar att det finns utrymme och intresse i länet för en utökad produktion av ekologiskt nötkött. Av länets totala antal nötkreatur finns 18 % på gårdar som erhåller EU-stöd för ekologisk växtodling. Studien visar att endast 42 % av de gårdar i undersökningen som har miljöstöd för ekologisk växtodling och som också har nötkreatur, erhåller miljöstöd för ekologisk djurhållning. Av lantbruken med nötkreatur som har stöd för ekologisk odling är det endast 18 % som har nötkreaturen anslutna till KRAV och därmed kan sälja sitt kött som ekologiskt. Flera av producenterna i undersökningen önskar dock ansluta växtodlingen och djurproduktionen på sina gårdar, men det är framförallt kostnaden för anslutning som hindrar dem. Många gårdar är små och avsalumängden är för liten för att det skall löna sig att ansluta sig till KRAV. Ett annat hinder för en ökad produktion av ekologiskt kött i länet är en för låg efterfrågan. Slakterierna och detaljhandeln klarar inte av att sälja allt ekologiskt kött som skulle kunna produceras. Kanske kunde fler aktörer, och allra helst en lokal aktör, ge det ekologiska köttet det uppsving det så väl behöver. Utökade satsningar på produktutveckling, exponering och marknadsföring behövs för att ge konsumenten chans att upptäcka och välja det ekologiska köttet.

Main title:Ekologisk nötköttsproduktion i Gävleborgs län
Authors:Rangrost, Johanna
Supervisor:Hessle, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:1
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:ekologi, ekologisk nötköttsproduktion, nötkött
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7782
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7782
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Faculties > Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2017 14:46
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 12:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics