Home About Browse Search
Svenska


Ferm, Rebecka and Israelsson, Siri and Bjelkelöv Telldahl, Cassandra, 2017. Den upplevda lönsamheten hos hästföretag : en kvantitativ studie av lönsamhetsfaktorer för hästföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
467kB

Abstract

I arbetet kommer den upplevda lönsamheten att undersökas genom att vi undersöker hur strategier såsom diversifiering, investering, kapitalanskaffning och kostnadsreducering påverkar lönsamheten hos hästföretag. Om en näringsidkare upplever sig lönsam behöver inte det innebär att kvoten mellan resultat och kapital är hög, utan det kan bero på andra orsaker. Arbetet ska utifrån en enkät utgiven av LRF Häst genom LEAB undersöka vad som påverkar den upplevda lönsamheten hos hästföretag och försöka minimera informationsbristen kring ämnet.

Syftet med detta arbetet är att, utöver LRF Häst tidigare presenterade fakta, undersöka om det finns strategier och faktorer som påverkar hur hästföretagaren upplever sin lönsamhet. Dessa ska vara applicerbara i olika typer av verksamhetsgrenar och hjälpa hästföretagen samt vara till grund för vidare forskning inom ämnet. Detta är viktigt för hästnäringen idag då den forskning som finns ger inte den information som efterfrågas av näringen.

I arbetet har en kvantitativ metod använts med en deduktiv ansats, vilket innebär att teorier prövas. Tidigare forskning om vad som leder till lönsamhet i olika företag inom gröna näringarna har därför prövats. Detta för att kunna ta fram generaliserad kunskap om vad som leder till lönsamhet hos svenska hästföretag. Kunskapen kan även innebära att flera börjar intressera sig för hästföretagen som företagsform. Studien baseras på sekundärdata i form av enkät från LRF Häst, som analyserats i SPSS i en logistisk regression. Detta för att kunna beskriva relationen mellan den binära beroende variabeln (upplevd lönsamhet) och de oberoende variablerna.

Resultaten visade att sannolikheten att hästföretag upplever sin lönsamhet som god är negativ om hästföretaget har hästverksamhet som huvudsaklig verksamhet. Intäktsstorleken hade störst påverkan och hästföretag som har en högre omsättningsnivå än 500 000 kr per år har högre sannolikhet att uppleva sin lönsamhet som god. De hästföretag som hade planerat att inom närmaste 12 månaderna genomföra väsentliga investeringar i företaget har en ökad sannolikhet att den upplevda lönsamheten är god. Hästföretagen som äger sin mark har en minskad sannolikhet att ha god upplevd lönsamhet.

,

The purpose of this thesis is to examine the perceived profitability in Swedish equestrian companies and how strategies such as diversification, investment, capital procurement and cost reduction affect perceived profitability. The data used in the thesis originates from a survey conducted by LRF-Häst, where the purpose was to examine what equestrian companies experience that they are profitable do differently than others. In this thesis, the survey data is used to more deeply investigate perceived profitability, with the aim of identifying factors that equestrian companies can use to improve their perceived profitability.

This thesis addresses a theoretical gap in the profitability research in the agricultural science. Previous research on profitability has not included equestrian companies’ general profitability factors, and have almost only been based on qualitative research methods. Presented findings offer practical implications for equestrian companies, in that the presented generalized knowledge and facts can be applied in daily business activities. Equestrian companies and future researchers can use the findings as a base to build on and develop further so it can be more practically applicable in equestrian companies.

The thesis is based on a quantitative research method, using data from a prior survey with an acceptable response rate. Multivariate analysis, binary logistic regression, is used in a deductive approach to identify factors associated with profitability. The logistic model shows that not owning land, revenue size, horses as main activity, and planned investment are four variables that significantly affect the perceived profitability of equestrian companies.

Main title:Den upplevda lönsamheten hos hästföretag
Subtitle:en kvantitativ studie av lönsamhetsfaktorer för hästföretag
Authors:Ferm, Rebecka and Israelsson, Siri and Bjelkelöv Telldahl, Cassandra
Supervisor:Lind, Nina
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1113
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:diversifiering, finansiell bootstrapping, finansiering, hästföretag, hästnäringen, logistisk regression, lönsamhet, omsättningsnivå, självupplevd, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6809
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6809
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2017 09:31
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 09:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics