Home About Browse Search
Svenska


Engvall, Hanna and Gustafsson, Ylva, 2017. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
324kB

Abstract

Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. Regeringen har utfärdat en livsmedelsstrategi där några av målen är att få ett mer konkurrenskraftigt jordbruk och öka kunskapen bland konsumenterna om hur maten produceras. Det är vanligt att sälja varor via gårdsbutiker för att som producent kunna behålla en större del av intäkten. Problemet är att gårdsbutiker inte är särskilt tidseffektivt för varken konsument eller producent och det skulle därför behövas nya försäljningskanaler för de småskaliga producenterna. Samtidigt sker en ständig digital utveckling vilket har lett till förändrade förutsättningar i samhället. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur digitaliseringen kan bidra till nya försäljningskanaler för gårdsbutiker.

För att undersöka detta har en fallstudie genomförts av Local Food Nodes vilket är ett nylanserat digitalt administreringsverktyg där tanken är att bygga broar mellan producent och konsument. Det är en digital plattform där lokala producenter kan ansluta sig till en nod (utlämningsställe) och lägga upp sina varor. Konsumenter har möjlighet att digitalt boka vilka varor de vill köpa. De möts sedan vid noden tillsammans med andra producenter från närområdet vilket gör att alla samlas på en plats vid en specifik tid. Transaktionen sker direkt mellan producent och konsument vilket gör att inga betalningsmedel går genom plattformen. I fallstudien har Albin Ponnert, en av grundarna av Local Food Nodes, intervjuats.

I den teoretiska ansatsen fokuseras det kring fyra huvudteman. Det första är innovation där olika innovationsprocesser berörs och det andra är social innovation som är starkt kopplat till samhällsnytta. Det tredje temat är digitalisering där digital handel och digital marknadsföring undersöks för att se vilken roll det spelar för gårdsbutikens utveckling. Det sista temat handlar om relationer och hur digitaliseringen kan förstärka det fysiska och skapa relationer mellan producenterna och konsumenterna.

Nya intressen och önskemål från samhället har mynnat ut i utvecklandet av Local Food Nodes som utgör ett exempel på social innovation. Digitaliseringen har bidragit till att förstärka den fysiska delen där producenter och konsumenter kan mötas och utbyta varor. Vid mötet kan relationer skapas och ett kunskapsutbyte ske mellan båda parterna. Producenterna kan sprida kunskap om svensk livsmedelsproduktion som konsumenterna sedan kan föra vidare genom word of mouth och samtidigt marknadsföra producenterna och deras varor.

,

As the trade and commerce has been increasingly internationalized, the food industry has undergone major changes. At the same time awareness and interest for food and its origin has increased. Several small-scale farmers manage farm shops where they sell their food. It enables a direct contact between producers and consumers and is considered the most common sales channel of local food.

In addition to increased imports, the ongoing digitalization in the society has created major challenges and opportunities for a variety of companies and organizations. The local small-scale producers need to develop their sale through farm shops and find alternative sales channels. The purpose of this study is therefore to investigate how digitalization has contributed to new sales channels for farm shops.

A case study has been done on a digital platform, Local Food Nodes, data were collected via interviews and were analyzed. The study explores Local Food Nodes from a marketing perspective with particular reference to the following interrelated concepts: innovation and social innovation, digitalization and relationship marketing. The findings show that digitalization opens up opportunities for innovative solutions in the local food business sector. It is necessary for the the small-scale producers and farm shop owners to adapt to changes and new consumer behaviours. The producers can also use digital platforms in marketing and to connect with consumers in new ways.

Main title:Digitalisering av gårdsbutiken
Subtitle:en fallstudie av Local Food Nodes
Authors:Engvall, Hanna and Gustafsson, Ylva
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1092
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:gårdsbutik, livsmedel, digitalisering, innovation, relationsmarknadsföring, småskalig livsmedelsproduktion, livsmedelsstrategin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6783
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6783
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agro-industry
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2017 12:34
Metadata Last Modified:04 Sep 2017 12:34

Repository Staff Only: item control page