Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Johanna and Wiklund, Helena, 2017. Making sustainability reporting trustworthy : a case study of the service corporation LRF Konsult. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
807kB

Abstract

Corporations have a major role in society for example when it comes to economic development. Over the past decades, stakeholders have begun to demand corporations to take increased responsibility for their business and practice regarding sustainability issues. This development can be described as Corporate Social Responsibility (CSR). By the end of 2016, the Swedish government introduced a new ordinance, obliging larger corporations regardless of branch, to create a sustainability report. The sustainability report is expected to increase transparency and give stakeholders an opportunity to evaluate the sustainability efforts of each corporation. Previously, service corporations have not been taking sustainability reporting into account extensively. However, due to the new ordinance, service corporations can no longer overlook sustainability reporting. The ordinance is designed to suit all types of businesses. Because of this, there is scope for interpretation and uncertainty regarding the report’s design and content. Additionally, sustainability reporting is criticised by stakeholders. They are sceptical since they do not trust corporations to actually perform the CSR-activities they claim to conduct. Few studies have addressed the development of sustainability reporting in service corporations. This study aims to investigate the development of trustworthy sustainability reporting in a Swedish service corporation.

To be able to fulfil the aim of this study, a case study of the service corporation LRF Konsult has been conducted. Sustainability reporting is a new challenge for LRF Konsult, and this study is focusing on the initial phase in developing trustworthy sustainability reporting. The empirical results have been collected through five semi-structured interviews, conducted with individuals of distinct positions within LRF Konsult. The questions of the interviews were based on a theoretical framework addressing sustainability reporting, stakeholder theory and CSR-communication strategies.

This study identifies four primary objectives for sustainability reporting made by a service corporation; meet and satisfy stakeholders' demands, be perceived as an attractive employer, educate and motivate employees and maintain legitimacy. Thus, stakeholders are an indispensable part to consider regarding the development of sustainability reporting. This case study also shows that the most relevant stakeholders to involve, when it comes to sustainability reporting, are the employees, the customers and the owner. They are relevant since they both influence and are directly affected by corporations’ sustainability reporting. When involving relevant stakeholders through communication, trustworthiness can be achieved. This study implies that both one-way and two-way communication strategies are useful when involving stakeholders in sustainability reporting.

,

Företag har en betydande roll i samhället då de bidrar till den ekonomiska utvecklingen. Under de senaste decennierna har intressenter börjat ställa krav på företagen att ta mer ansvar för deras affärsverksamhet och arbeta mer med hållbarhetsfrågor. Detta kan beskrivas som Corporate Social Responsibility (CSR). I slutet av år 2016, införde Sveriges regering ett nytt lagkrav som innebär att större företag, oavsett bransch, måste presentera en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten ska öka insynen och ge intressenter en möjlighet att utvärdera företagens hållbarhetsarbete. Tjänsteföretag har tidigare inte beaktat hållbarhetsrapportering i någon större utsträckning, men på grund av det nya lagkravet tvingas även tjänsteföretag att upprätta hållbarhetsrapporter. Lagen är utformad för att passa alla företagsformer, vilket innebär att det uppstår tolkningsutrymme och osäkerhet gällande en hållbarhetsrapports innehåll och utformning. Hållbarhetsrapportering har dessutom ifrågasatts av intressenter som är skeptiska mot att företag faktiskt gör de CSR-aktiviteter de påstår sig göra. Få studier har studerat utvecklingen av tjänsteföretags hållbarhetsrapportering. Därför syftar denna studie till att undersöka utvecklingen av trovärdig hållbarhetsrapportering i ett svenskt tjänsteföretag.

För att besvara studiens syfte, genomfördes en kvalitativ fallstudie av tjänsteföretaget LRF Konsult. Hållbarhetsrapportering är en ny utmaning för LRF Konsult och denna studie fokuserar på den initiala utvecklingsfasen av trovärdig hållbarhetsrapportering. Resultatet baseras på fem semi-strukturerade intervjuer, genomförda med personer på olika befattningar inom LRF Konsult. Intervjufrågorna utformades efter uppsatsens teoretiska ramverk som består av delarna hållbarhetsrapportering, intressentteori och CSR-kommunikationsstrategier.

Studien identifierar fyra primära mål för ett tjänsteföretag som arbetar med hållbarhetsrapportering. De fyra målen är: att möta och tillfredsställa intressenters krav, att bli uppfattad som en attraktiv arbetsgivare, utbilda och motivera anställda samt att uppnå legitimitet. Relevanta intressenter till ett tjänsteföretags hållbarhetsrapportering är enligt denna studie; ägaren, anställda och kunder. Dessa intressenter är relevanta för att de både påverkar och är direkt påverkade av företagets hållbarhetrapportering. Om relevanta intressenter involveras genom kommunikation kan trovärdighet uppnås. Denna studie visar att både en- och tvåvägskommunikationsstrategier är användbara för att involvera intressenter i hållbarhetsrapportering.

Main title:Making sustainability reporting trustworthy
Subtitle:a case study of the service corporation LRF Konsult
Authors:Pettersson, Johanna and Wiklund, Helena
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1111
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC, NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR-communication, service, sustainability report, sustainability reporting, stakeholders, trust, trustworthy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6780
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6780
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:31 Aug 2017 07:19
Metadata Last Modified:31 Aug 2017 07:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics