Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Filippa and Talon Alin, Mimmi, 2017. Konservärtsodlingens påverkan på det svenska lantbruket : i södra Sverige. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Efter Findus uttalande om att lägga ned sin verksamhet i Bjuv bestämde vi oss för att undersöka vad konservärtan har betytt för odlarna i södra Sverige. Vi ville undersöka både ur det ekonomiska perspektivet samt ur växtföljdsperspektivet. Vår undersökning ska främst basera sig på odlarnas tankar och åsikter, vi skickade därför ut en enkätundersökning till 100 slumpvis utvalda odlare. Vi fick en svarsfrekvens på 59 % som vi sammanställt i diagram. Som beskrivning till de olika svaren vi fick av odlarna har vi gjort en litteraturstudie. Litteraturstudien beskriver även konservärtans anatomi, de vanligaste sjukdomarna och ogräsen samt skadegörare, kort och gott allmänt om konservärter och dess egenskaper.

I frågeformuläret ville vi ha fram både positiva effekter och negativa effekter av konservärtsodlingen. De flesta odlarna angav att markpackningen vid skörd under blöta förhållande har varit ett problem. Tröskningen av konservärtan sker med tunga tröskor som under fel väderförhållande kan bidra till markpackning.

Det som ansågs mest positiv med konservärter var deras växtföljdsegenskaper, förfruktseffekter och konservärtans förmåga att binda kväve, i symbios med kvävefixerande bakterier. Dessa tre egenskaper har de flesta av odlare angivit som positivt med odlingen av konservärter. Dess växtrester har en gröngödslingseffekt som de flesta odlarna ansåg vara positivt medan en del svarade att detta var negativt då så pass mycket växtrester som konservärtan kan lämna efter sig kan bli svårt att bruka ner. Om odlarna inte lyckas bruka ner dessa växtrester på ett bra sätt blir det till följd en dålig såbädd till nästkommande gröda.

Många odlare anser sig förlora en bra gröda för växtföljden då konservärtan har bra förfruktseffekter, ger avbrott i växtföljden, är kvävefixerande och ger arbetsfördelning jämfört med övriga grödor. I vår enkätundersökning har även odlarna angett att de förlorar en bra gröda för fokusareal som behövs för att kunna söka förgröningsstödet. Ur det ekonomiska perspektivet svarade många odlare att de inte kom till att sakna konservärtan för dess ekonomiska inkomst skull. Konservärtan i sig har inte gett några större intäkter till odlaren utan man har i främsta syfte odlat den för dess växtföljdsegenskaper och ur den synvinkeln tjänat pengar på den.

,

When Findus announced that they are going to shut down their operation in Bjuv we decided to look into what the preserved pea have meant for farmers who have grown preserved peas in south Sweden. We decided to investigate from two perspectives, both from the economic and from the crop rotation perspectives. Our investigation is based on farmer’s thoughts and opinions, there-fore we sent out a questionnaire to 100 random chosen farmers. We got 59 out of the questionnaires back, which gave us 59 % reply rate. Those answers we did put together to diagrams. As a description to all the answers we got from farmers we did a literature study about preserved peas. The literature study also contains anatomy, diseases, pests and weeds.

In the questionnaire, we looked for positive and negative effects concerning the cultivation of preserved peas. A large number of the farmers who wrote something negative about the preserved peas mentioned that soil packing was a problem that emerged when peas were harvested in wet conditions. Harvesting of the preserved peas occur with big and heavy combines and when the soil isn’t dry enough the soil starts packing under the heavy machines.

A lot of the farmers considered the nitrogen effect as one of the most positive ones. The crop residues, remaining after harvesting the preserved peas have a good impact on the soil as it adds nutrition and gives the soil an improved structure. Some of the farmers thought the opposite, that the crop residues are difficult to mix into the soil and this give a negative effect. If the farmers can’t mix the crop residues into the soil in a good way, the growing conditions for the next crop aren’t as good as they could be.

Many of the growers believe that they are losing a great crop for the crop rotation, the preserved pea adds nitrogen, is an important break crop in cereal-dominated crop rotation and has a positive preceding crop effect. The preserved peas are also included in the focus area. From the economic perspective, a lot of the farmers said that they weren’t going to miss the preserved peas. They did not consider the preserved pea itself as a highly profitable crop, but earned money because of the preserved peas positive impact on the crop rotation.

Main title:Konservärtsodlingens påverkan på det svenska lantbruket
Subtitle:i södra Sverige
Authors:Jönsson, Filippa and Talon Alin, Mimmi
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Findus, konservärter, kvävefixering, konservärtsodling, konservärtans växtföljdsegenskaper, konservärtans förfruktsvärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6747
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6747
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 10:08
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:40

Repository Staff Only: item control page