Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Emma, 2017. Sambanden mellan utdelningspolicy och beslutsfattande. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img] PDF
763kB
[img] PDF
720kB

Abstract

Den globala trenden för aktie har på de senaste åren drastiskt ökat. Forskare och medier påpekar att företag sätter aktieägare främst och företag delar därför ut rekordstora summor till sina aktieägare, så pass att de själva inte har finansiell möjlighet att investera i den egna verksamheten. Forskare menar även att under de senaste åren har utdelningar till aktieägare varit som högst, medan vinsterna varit som lägst. Detta är intressant, då resultatet från forskningsrapporten inte håller med enligt forskare och medier. Utan när företags lönsamhet ökar så ökar även aktieutdelningen, men när investeringar eller katastrofer inträffar är det företagen själva som avgör om de ska sänka utdelningen. Det är inget faktum att utdelning ska sänkas bara för att lönsamheten minskas under ett år. Oavsett så är företag intresserade av att tillfredsställa aktieägare och av den anledningen genomför utdelning.

När beslut ska tas för utdelningspolicy är aktieägares synpunkter intressanta, men hur mycket inflyttande aktieägare har varierar från företag till företag. Det är många faktorer som påverkar beslutsfattandet, så som lönsamhetsperspektiv, investeringar, utvecklingspotential och aktieägarkrav. Vad som är mest centralt och gemensamt för dessa tre perspektiv, är att de till en viss del är beroende av aktieägarvärdet.

För att företag enklare ska kunna ta beslut finns det olika beslutsstödsystem att tillämpa, Corporate Social Responsibiliy och den Samhällsekonomiska kalkylen är två kända modeller för beslut. Överlag menar utvalda företag att de inte tillämpar ett beslutsstödsystem, dock finns tydliga kopplingar mellan deras sätt att ta beslut och modellerna.

Det är på företagets årliga bolagstämman som beslut kring utdelning tas, här har företagets aktieägare rätt att närvara och fatta beslut om företagets utdelning. Det är beslutet som vinner absolut majoritet som fastställs, dock får utdelningsbeloppet inte vara större än vad bolagsstyrelsen har föreslagit.

Main title:Sambanden mellan utdelningspolicy och beslutsfattande
Authors:Andersson, Emma
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:utdelningspolicy, beslutsfattande, aktieägares inflytande, aktieägarvärde, publika bolag, aktieägare, investerare, lönsamhetsperspektiv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6739
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 08:43
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 08:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics