Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Anna and Orwén, Maria, 2010. Hållbar design för gravplatser. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

A well-planned grave with a sustainable selection of plants facilitates easy maintenance for both staff and the holder of the right of burial. It also helps reduce the negative impact on the environment.

As in many other areas, the environment is high on the agenda within the cemetery administration. One of the major concerns is the impact of the choice of plants for the grave. Within the industry there is a great motivation and willingness to adapt to a sustainable work mode and this has spawned a number of project works. In autumn 2009 the partnership project, “Environmental aspects of planning and maintaining graves”, was started in Movium (at The Swedish University of Agricultural Sciences). This interesting subject and approach gave us the idea to this thesis.

In this thesis we focus on the selection of plants and on the design of graves from a sustainable development point of view. The criteria for plant selection are durability, maintenance and aesthetics. The work leads to three specific design proposals for two different types of graves: Coffin graves and urn graves. The proposed plant selection is based on technical literature and interviews with people who have extensive experience in cemetery management and with professionals with extensive botanical knowledge.

The design proposals have been created with three different themes in mind: Forrest, beach and meadow. These nature inspired themes have been chosen to seize the green character of the cemetery. Nature theme is chosen to fit into the green environment that we believe the cemetery is. Historically, the cemetery has been seen as anything between a place for grazing cattle and the park-like areas we see today. Cemeteries are increasingly used as recreational areas and seen as the lungs of the cities.

The design proposals and themes in this thesis are meant as a source of inspiration. The possibilities are endless and as such it can form the basis of further work within this field.

,

**************
En välplanerad gravplats med hållbara växter underlättar både för personal och för gravrättsinnehavare samtidigt som den värnar om miljön.

Inom kyrkogårdsförvaltningarna, precis som på många andra arbetsplatser, är miljöarbetet högt upp på agendan. Det finns många frågor att besvara och en av dem är vilken betydelse valet av växter till gravplatsen har. Viljan att miljöanpassa verksamheten är stor och har gett upphov till ett antal projektarbeten. Under hösten 2009 startade Partnerskapsprojektet Miljöaspekter på planering och skötsel av gravar” inom Movium (SLU). Projektets intressanta vinkling gav oss uppslaget till examensarbetet ”Hållbar design för gravplatser”.

Vi fokuserar i detta arbete på växturvalet och på utformningen av gravplatser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kriterierna för växturvalet är höga krav på livslängd, skötsel och estetik. Arbetet mynnar ut i tre konkreta gestaltningsförslag för två olika gravplatstyper: kistgravplats och urngravplats. Växturvalet är baserat på litteraturstudier och samtal med personer som har stor erfarenhet av kyrkogårdsskötsel och med personer med god växtkännedom.

Gestaltningsförslagen som är målet med detta arbete har gjorts utifrån tre teman: Skog, Strand och Äng. Tema Natur är valt för att passa in i den gröna miljö som vi anser kyrkogården är. Historiskt har kyrkogården varit alltifrån en plats för betande kor för att senare bli mer parklik. Idag används kyrkogårdarna i allt större utsträckning som rekreationsområde och som gröna oaser i tätorterna.

Både gestaltningsförslagen och våra valda teman kan givetvis ha stor variation och ska närmast ses som en inspirationskälla, något som man kan göra till sitt eget.

Main title:Hållbar design för gravplatser
Authors:Gustafsson, Anna and Orwén, Maria
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:kyrkogårdar, hållbar design, växtmaterial, skötselbehov, estetik, urngravplatser, kistgravplatser, gravar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-196
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2010 06:34
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics