Home About Browse Search
Svenska


Hultin, Hugo and Malmenstedt, Marcus, 2017. Samarbete i agglomerationer : en studie av Green Innovation Park och Vreta Kluster. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
340kB

Abstract

Syftet med studien är att beskriva hur samarbeten fungerar i agglomerationer som befinner sig i olika utvecklingsstadier samt hur meta-managers påverkar samarbeten. Grundtanken med agglomerationer är att personer ska mötas, utbyta idéer och samarbeta för att driva på innovationer (Fujita & Thisse, 1996; Phan et al., 2005). Carbonara (2004) introducerar begreppet meta-manager, en chef över en agglomeration vars uppgift är att vara en mellanhand för att förenkla och förmedla kontakter, skapa plattformar för samarbete samt inspirera och motivera aktörer i agglomerationen. Vi har undersökt detta med en kvalitativ forskningsansats för att fånga upp attityder och symboler kring agglomerationerna (Bryman & Bell, 2013). Empirin består av intervjuer från fyra personer i olika företag i agglomerationerna samt tre personer som är ansvariga för agglomerationerna.

I grund och botten handlar samarbete om interaktionen mellan människor, men interaktionen får olika utseenden beroende på kontexten. Då vi inte har funnit tidigare forskning som undersökt hur samarbeten uppstår i nystartade agglomerationer har vi baserat vår teori på agglomerationers struktur, olika aspekter av samarbeten och rollen som meta-manager. Vi har inte närmare granskat aktiviteterna, hur de exakt fungerar eller hur de för över kunskap då området blir för omfattande. Istället utgår vi från att tillit och aktiviteter stimulerar samarbete och kunskapsöverföring. De agglomerationer vi har undersökt är Green Innovation Park, lokaliserad i Uppsala och Vreta Kluster, lokaliserad i Linköping.

Det som påverkar samarbeten är först och främst meta-managers, som har en viktig roll när det gäller att underlätta och initiera samarbeten. En av de viktigaste uppgifterna är att föra samman människor genom att planera aktiviteter och evenemang där människorna i agglomerationerna kan interagera med varandra. Tiden är en annan viktig faktor när det kommer till att underlätta och skapa samarbeten. Det tar tid innan samarbeten kommer igång och det gäller att vara tålmodig, men samarbeten kommer att byggas upp snabbare om människorna lär känna varandra snabbare. Det beror främst på att tilliten mellan människor byggs upp över tid, men kan påskyndas med hjälp av meta-managers, samarbeten och aktiviteter.

,

Agglomerations are a gathering of businesses and academy in a limited geographical area, with the intention to create innovation. The agglomerations are managed by a meta-manager who usually organize activities where people meet, which is dependent on participation. The purpose of this study is to describe how collaborations work in agglomerations in different stages of development and how meta-managers have an impact on the collaborations.

We use a qualitative research approach in two different agglomerations located in Linköping, Vreta Kluster, and Uppsala, Green Innovation Park. They both have an emphasis on green innovation but have been active for a different amount of time. We carried out interviews with persons from four companies and with three people that has an important role in running the agglomerations. Our theory is divided into three main categories; Agglomerations, Collaborations and Knowledge Management. We find trust, meta-managers and network activities as parts with a vital affect on collaborations in agglomerations. Furthermore, time is an important factor that will help build trust and collaborations. Vreta Kluster has been active for five years and shows more progress regarding collaborations than Green Innovation Park, that has only been up and running for less than a year. The study is meant to fill a gap in science where previous research have not payed an interest to agglomerations in the early stages and collaborations in them.

Main title:Samarbete i agglomerationer
Subtitle:en studie av Green Innovation Park och Vreta Kluster
Authors:Hultin, Hugo and Malmenstedt, Marcus
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1105
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:samarbete, agglomeration, tillit, meta-manager, triple helix, kunskapsöverföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6728
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 07:42
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 07:42

Repository Staff Only: item control page