Home About Browse Search
Svenska


Brånstrand, Axel, 2017. Acepromazin och alfa2-agonister i kombination med en opioid som premedicinering till hund : sedering, analgesi och påverkan på cirkulation. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
344kB

Abstract

Inom veterinärmedicinen är det av stor vikt att våra husdjur får adekvat premedicinering inför generell anestesi och undersökningar. Faktorer som sedering, analgesi och hur cirkulationen påverkas är viktiga aspekter som tas i beaktning ur ett djurvälfärdsperspektiv. I Sverige finns
idag flera olika läkemedel som används vid premedicinering och de två vanligaste läkemedlen som används till hund är acepromazin och alfa2-agonister. Dessa läkemedel har både positiva och negativa effekter som är viktiga att vara medveten om. Acepromazin och alfa2-agonister används ofta i kombination med en opioid för att skapa tillräcklig sedering och analgesi inför smärtsamma ingrepp.

Syftet med arbetet är att jämföra fysiologiska effekter vid premedicinering med acepromazin och alfa2-agonister. Alfa2-agonister är en grupp läkemedel vars främsta positiva effekter är en pålitlig sedering, analgesi och muskelrelaxering. Alfa2-receptorer finns både i det centrala
nervsystemet (CNS) och den perifera kärlbädden. I CNS skapar alfa2-agonister en sedering och en minskad sympatisk aktivitet, medan i perifera kärlbädden ger de en vasokonstriktion. Bieffekter som kan ses är till exempel bradykardi och atrioventrikulärt block (AV-block), vilka
leder till en minskning av hjärtminutvolymen.

Acepromazin är ett fentazinderivat med en mild sederande effekt med lång duration. Acepromazin har en antagonistisk verkan på flera receptorer i djuret, däribland dopaminreceptorn samt h1-, serotonin-, och alfa1-receptorn. Den antagonistiska verkan på dopaminreceptorn skapar den sederande effekten i CNS. Antagonistiska verkan på alfa1-receptorn ger en vasokonstriktion i djuret och en ökad hjärtrytm.

Intentionen med denna litteraturstudie är att undersöka sederande och analgetiska effekter samt påverkan på cirkulation av läkemedlen i kombination med en opioid. Inför generell anestesi används vanligen läkemedlen i kombination med opioid. Detta skapar en synergistisk verkan med bättre sedering, analgesi och lindrigare påverkan på cirkulation än när acepromazin och alfa2-agonister administreras var för sig.

Både acepromazin och alfa2-agonister i kombinationer med opioider har väl fungerande effekter gällande sedering och analgesi. Vid sedering har alfa2-agonister fördelar med en något kraftigare sedering tillsammans med en opioid jämfört med acepromazin i kombination med en opioid. Fördelar med acepromazin är dess längre duration med antiemetiska och antiarytmiska effekter. Alfa2-agonister har viss analgetisk effekt vilket är en fördel om djuret till exempel ska
genomgå en klinisk undersökning utan opioid. Båda läkemedlen har uttalad inverkan på cirkulationen, ofta anges att denna är utan större klinisk relevans för något av läkemedlen, men
det är viktigt att vara medveten om effekterna vid läkemedelsval inför operation.

,

It is of great importance that our animals get satisfying sedation before procedures and surgery. In animal welfare perspective sedation, analgesia, and effects on the cardiovascular system are important to take in consideration. There are number of different pre-anesthetic drugs used in Sweden today. The most common ones are acepromazine and alpha2-agonists. These drugs have both positive and negative effects, which is important to be aware of. Acepromazine and alpha2-agonists are often combined with an opioid to produce sufficient levels of sedation and analgesia.

The purpose of this study is to compare physiological effects of acepromazine and alfa2-agonists as pre-anesthetic medication. Alpha2-agonists are a group of medical products which primary positive effects are reliable sedation, analgesia and muscle relaxation. Alpha2-receptors are located both in the central nervous system (CNS) and in the peripheral vascular system. In CNS alpha2-agonists produce sedation and a decrease in sympathetic activity and in
the peripheral vascular system they generate a vasoconstriction. Beside the wanted effects they create side effects as bradycardia and AV-blockade which leads to a decrease in cardiac output.

Acepromazine is a phenothiazine-derived drug, which creates mild sedation with long duration in animals. The drug has an antagonistic effect on several receptors, such as h1-, serotonin-, dopamine- and alpha1-receptor. The sedative effect is produced threw the antagonist effect on the dopamine receptor in the CNS. The activation on the alfa1-receptor generates vasoconstriction in the peripheral vascular system and an increase in heartrate.

The intention of the present work is to investigate the effects of acepromazine and alpha2-agonists combined with an opioid on sedation, analgesia, and effect on the vascular system. When the drugs are used for premedication before surgery they are often used combined with an opioid. This produce a synergic effect with improved sedation analgesia and milder impact on the cardiovascular system than when acepromazine and alpha2–agonists work alone.

Both acepromazine and alpha2-agonists and their combination with an opioid produce good effects when it comes to sedation, analgesia and effects on the cardiovascular system. Alpha2-agonists produce a slightly more powerful sedation when it is combined with an opioid then
acepromazine combined with an opioid. The longer duration with acepromazine have some advantages compared to alpha2-agonists. The analgesic effect produced by the alpha2-agonists alone gives an advantage if the animal is going to be examined without an opioid. The different effect on the cardiovascular system by the two drugs are important to be aware of even if it only has minor clinical effects.

Main title:Acepromazin och alfa2-agonister i kombination med en opioid som premedicinering till hund
Subtitle:sedering, analgesi och påverkan på cirkulation
Authors:Brånstrand, Axel
Supervisor:Nyman, Görel
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:06
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:acepromazin, alfa2-agonister, medetomidin, dexmedetomidin, opioid, metadon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6690
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6690
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 10:10
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics