Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Greta, 2017. Muskuloskeletala och neuromuskulära yttringar vid hypotyreos hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
299kB

Abstract

De tyreoida hormonerna T3 och T4 spelar en stor roll i de flesta av kroppens vävnader. De ökar metabolismen i alla celler och är viktiga för gonadernas utveckling. På cellulär nivå aktiverar de tyreoida hormonerna transkriptionen av många gener. Sköldkörtelinsufficiens kan således få
stora konsekvenser för många processer i kroppen. Det finns många klassiska sjukdomstecken vid hypotyreos till exempel alopeci, viktuppgång, trötthet, svaghet och intolerans mot fysisk aktivitet.

Hypotyreoida patienter på humansidan beskriver ofta en värk i leder och muskler. Studier har visat på att samtidig förekomst av myopatier och polyneuropatier samt neuromyopatier är vanligt i samband med hypotyreos. Ett kliniskt fynd vid exempelvis myopatier kan vara förhöjda värden av muskelnedbrytande enzymer som kreatinkinas och kreatinfosfokinas samt en remodellering av muskelfibrer och muskelatrofi. Perifer neuropati visar onormala utslag vid
elektromyografi och kan också leda till muskelatrofi om nervsignalerna till muskeln minskar.

Muskuloskeletal och neuromuskulär smärta hos hund nämns mycket sällan i litteraturen och hypotyreoida hundar uppvisar ofta de mer vanligt förekommande sjukdomstecknen. Dock beskrivs myopati och neuropatier ibland och de fall som beskrivs har liknande biokemisk karaktär som hos människa. Det är dock mycket svårt att avgöra omfattningen av smärta i
rörelseapparaten i samband med hypotyreos eftersom det beskrivs så sällan, och vi saknar idag säkra metoder för att objektivt kunna kvantifiera smärta hos hund vilket gör att dessa tillstånd kan vara underrapporterade. I den här litteraturstudien har sökningen fokuserats på de fall där
smärta nämns eller hundar uppvisat kliniska sjukdomstecken som skulle kunna vara smärtrelaterade. Det är relevant med fler studier inom detta område eftersom det i praktiken
innebär att smärta kan vara ett tecken på hypotyreos, och att man därför bör ha endokrinologiska
differentialdiagnoser i åtanke när dessa hundar utreds.

,

Thyroid hormones play an important role in most body tissues. They increase metabolic rate in all cells and are of importance for the development of the gonads. On the cellular level, thyroid hormones regulate transcription of many genes. Thyroid insufficiency may therefore cause
great consequences for many processes in the body. There are classical clinical signs of hypothyroidism such as alopecia, weight gaining, lethargy, weakness and exercise intolerance.

In humans, hypothyroid patients do often complain over painful muscles and joints. Concurrent diseases such as myopathies, polyneuropathies and neuropathies are common. Myopathy is associated with increased values of muscle enzymes (e.g., creatine kinase and creatine phosphokinase), muscle fiber remodeling and muscle atrophy. Peripheral neuropathy may contribute to muscle atrophy, and is characterized by abnormal electromyographic recordings.

The aim of this study was to review the literature for information on hypothyroid-associated pain from the locomotor apparatus, as it may be an important differential diagnose to orthopedic and neurologic conditions. Musculoskeletal and neuromuscular pain in hypothyroid dogs are rarely described in the literature. However, myopathies and neuropathies are sometimes mentioned and have similar biochemical characteristics in dogs as in humans. From the
resources, it is difficult to estimate the true occurrence of pain from the locomotor apparatus in hypothyroid dogs. Because pain has been difficult to objectively quantify, and hypothyroid dogs may present with other, more prominent clinical features, myopathies and neuropathies may be an underreported condition.

Main title:Muskuloskeletala och neuromuskulära yttringar vid hypotyreos hos hund
Authors:Eklund, Greta
Supervisor:Hanson, Jeanette
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:15
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hypotyreos, myalgi, artralgi, myopati, neuropati, neuromyopati
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6673
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6673
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 07:31
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 07:31

Repository Staff Only: item control page