Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Lotta, 2017. Den asiatiska elefanten (Elephas maximus) i turismen : vilka blir konsekvenserna av utnyttjandet av asiatiska elefanter inom turismen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
744kB

Abstract

The Asian elephant (Elephas maximus) has played an important role in the cultural, economic and social life of Asia for millennia, and today elephant trekking and similar activities are a central image of the tourism marketing campaign. Though in most countries it has been illegal for years, elephants are harvested from the wild to be used for this type of work. To transform the elephants into safe working animals suitable to work in close encounter to humans they are tamed. This can be done through a process called Phajaan, during which the elephant might be restrained, beaten and poked. This, together with the training required for elephant performances, have been questioned to have a negative impact on the animal welfare. Traditional training methods can include both negative reinforcement and physical punishment. Pain and other unpleasant stimuli can be used to make the elephant move a certain body part, and heavy weights or ropes can be used to force the animal to sit or lay down. The way elephants in captivity are maintained and held has also been discussed to have a negative effect on the animals’ welfare. Elephants are social animals which in the wild live in herds with complex structures, whereas in captivity many are held isolated with no chance of social interaction. While not working, they are often stabled in small enclosures or in chains, which might be the cause of the high frequency of stereotypies in captive held elephants. Because of the animal being unable to avoid urine and faeces that accumulate on the floor, these small barrens may also be cause of physical health issues such as foot diseases.

This study aims to investigate how the animals’ mental and physical health is affected by being tamed, trained and held in captivity, what possibilities and difficulties surrounds the releasing of captive elephants, and in what way the keeping of elephants affects the total population. The fact that it is difficult to maintain good welfare for elephants in captivity supports the releasing of captive elephants. Problem is that because of many elephants being separated from their family at early years, they lack skills that are essential for a life in the wild. As result of logging and a growing human population the elephant habitat is fragmented and might no longer be sufficient even for the captive elephants that are suitable for a life in the wild. The captive held elephants constitute a substantial proportion of the total population, and is therefore important for the conservation of the Asian elephants. Worryingly, few captive populations have a sustainable reproduction, partly resulting from the living conditions. To complement these populations, rather than focusing on the improvement of the reproduction, elephants are taken from the wild population. This is not only a problem because of the loss of the ones being captured, but also because the mortality rate in these capture processes is believed to be 30%. With elephants being harvested from the wild and part of its family being killed in the process, combined with their habitat being reduced by logging and possessed by men and a not functioning reproduction in the captive population, the wild elephants’ continued existence is threatened.

,

Den asiatiska elefanten (Elephas maximus) har spelat en viktig roll i det kulturella, ekonomiska och sociala livet i Asien under årtusenden, och många länder centrerar sin marknadsföring kring elefantridning och liknande aktiviteter. Även om det i de flesta länder har varit förbjudet sedan många år tillbaka tillfångatas elefanter fortfarande från det vilda för att användas till den här typen av arbete. För att det ska vara tryggt att arbeta i närkontakt med en elefant tämjs de. Detta kan ske via en process som kallas Phajaan, under vilken elefanten kan vara bunden, bli slagen och stucken. Det här, tillsammans med den träning som krävs för att få elefanten att utföra specifika beteenden, har ifrågasatts ha en negativ effekt på djurvälfärden. Traditionella träningsmetoder kan inkludera både negativ förstärkning och fysisk bestraffning. Smärta och andra obehagliga stimulus kan användas för att få elefanten att röra en specifik kroppsdel, och tunga vikter eller rep kan användas för att tvinga elefanten att sitta eller ligga ner. Sättet elefanterna i fångenskap hålls har också diskuterats kunna ha en negativ effekt på djurvälfärden. Elefanter är sociala djur som i det vilda lever i grupper med komplexa strukturer, medan de i fångenskap ofta hålls isolerade utan möjligheter till social interaktion. När de inte arbetar hålls de ofta uppstallade i små inhägnader eller i kedjor, vilket kan vara orsak till den höga frekvensen av stereotypier hos elefanter i fångenskap. Genom att de hindrar elefanterna från att fly undan urin och avföring som ackumuleras på golvet så kan de små inhägnaderna även vara orsak till diverse hälsoproblem, exempelvis fotsjukdomar.

Den här studien syftar till att undersöka hur elefanternas fysiska och psykiska hälsa påverkas av att tämjas, tränas och hållas i fångenskap, vilka möjligheter och svårigheter som omger ett eventuellt frisläppande av elefanterna samt på vilket sätt hållandet i fångenskap påverkar den totala populationen av asiatiska elefanter. Det faktum att det är svårt att tillgodose elefanternas behov understöder frisläppandet av elefanterna, men faktum är att många elefanter saknar de egenskaper som är essentiella för ett liv i det fria. Till följd av skogsavverkning och en ökande humanpopulation är elefanternas habitat fragmenterade och i vissa fall inte längre tillräckliga för att tillgodose en större population. Elefanterna i fångenskap utgör en betydande proportion av den totala populationen asiatiska elefanter, och är därmed viktiga för bevarandet av arten. Oroande är att få populationer i fångenskap har en hållbar reproduktion, vilket delvis beror på levnadsförhållandena. Istället för att fokusera på att förbättra reproduktionen tillfångatas elefanter från den vilda populationer. Detta skadar den vilda populationen, inte bara i och med förlusten av de elefanter som tillfångatas, utan på grund av den höga mortaliteten kring tillfångatagandet, vilken tros vara 30 %. Med elefanter som tillfångatas från det vilda och familjemedlemmar som dödas under processen, kombinerat med en icke fungerande reproduktion samt en reducering av habitatet är den asiatiska elefantens fortsatta existens hotad.

Main title:Den asiatiska elefanten (Elephas maximus) i turismen
Subtitle:vilka blir konsekvenserna av utnyttjandet av asiatiska elefanter inom turismen?
Authors:Svensson, Lotta
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:71
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:asiatisk elefant, turism, fångenskap, beteende, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6691
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 10:15
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 10:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics