Home About Browse Search
Svenska


Teimert, Linn, 2017. Kastrering av hund : hur påverkas hundens beteende?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
309kB

Abstract

I den här litteraturstudien inriktar jag mig på att ta reda på hur hundens beteende förändras efter en kastrering, varför man kastrerar hundar, dess för- och nackdelar och om åldern spelar en viktig roll vid kastrering.

Kastrering är en av de vanligaste metoderna för att styra dels ett beteende hos den domesticerade hunden och dels för populationskontroll. Att försöka minska ett oönskat
beteende eller få bort det helt och hållet är två olika syften som en kastrering kan ha. Man kan antingen kastrera kirurgiskt eller sterilisera kemiskt. De båda metoderna skiljer sig åt medicinskt och de har olika fördelar respektive nackdelar för hundens fysiologi och beteende.
En minskad risk för vissa sjukdomar och en förändring av ett visst beteende är några exempel på fördelar. Nackdelar som anestesirisk och förändring i neurosteroidsyntesen ska dock
beaktas. Det finns även fördelar och nackdelar med att utföra en kastrering vid gammal respektive ung ålder, det vill säga post- eller prepubertalt. Hos de yngre reduceras
operationstiden medan anestesirisken blir högre, medan hos de äldre blir risken för operativa blödningar större. Studier har dock visat att resultatet för en prepubertal och en postpubertal kastrering blir nästan densamma. Alla beteenden påverkas däremot inte av en kastrering, till
exempel rädslebaserad aggression. Medan beteenden som drivs av östrogen eller testosteron påverkas i högsta grad. Kastrering är dock inget ingrepp som ger ett 100-procentigt resultat när det gäller en beteendeförändring. Det vill säga man kan ej förutse vad resultatet blir efter en kastrering, antingen kan ett beteende försvinna helt och hållet eller så kan det kvarstå. Vissa individer får en drastisk minskning av ett östrogen respektive testosteron relaterat beteende, medan andra inte får några förändringar alls. Individuella skillnader i CNS och skillnader i utsöndrandet av androgener kan vara några orsaker till ett kvarstående beteende.
Djurägare har även en betydande roll för effekten av en kastrering. Det fanns få studier som kan visa hur ett beteende förändras efter en kastrering. Därför bör fler studier göras inom detta område men även fler studier när det gäller genetik och miljöpåverkan.

,

In this literature study I researched how the behavior of the dog change after a castration. I also looked in to the reasons for why we castrate our dogs, the pros and cons of a castration and if the age of the dog is an important factor while perfoming a castration.

Castration is one of the most popular methods to control a behavior in our domestic dog and for birth control purposes. Trying to reduce or delete an unwanted behavior is two different purposes of a castration. There are two different kinds of methods; surgical castration or chemical sterilization. These two differ from eachother medically and they have both pros and cons for the dogs physiology and behavior. A reduced risk for related diseases or an unwanted
behavior is some of the pros. Meanwhile we need to considerate the risk of anesthesia and a change in the neurosteroid synthesis. There are also pros and cons performing a castration post- or prepubertal. The young ones reduces the operation time though the risk from the
anesthesia becomes higher and the older dogs have a higher risk for intraoperative bleeding. Studies have however shown that the results are pretty much the same. We can also see that all behaviors does not get affected by a castration, for example an aggression which is based on fear. Though behavior based on testosteron or estrogen are affected at a greater scale. Still, there is no guarantee that a castration give us the outcome that we wish for, when we castrate for a specific behavior. In other words you can not predict the outcome of a castration, maybe some behaviors will still excist afterwards or they will be gone forever. There are for example some differences in the CNS and in the secretion of androgens, which can give us different results of a castration. Some individuals get a greater reduction of some testosteron or estrogen based behaviors and some dogs does not get a change at all. The pet owners also plays an important role in the effectiviness of a castration. There are few studies in this subject, that is why I think more studies should be done when it comes to the behavior effects
and also when it comes to how the environment can affect the result of a castration.

Main title:Kastrering av hund
Subtitle:hur påverkas hundens beteende?
Authors:Teimert, Linn
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:77
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:kastrering, sterilisering, hund, könshormoner, testosteron, östrogen och beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6641
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6641
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2017 08:59
Metadata Last Modified:16 Aug 2017 08:59

Repository Staff Only: item control page