Home About Browse Search
Svenska


Hördin, Joel, 2010. Ett fiskeläge och bruksort söker sin nya identitet : stadsplanering i Höganäs. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Höganäs kommun ligger i nordvästra Skåne. Centralorten har vuxit fram ur två byar, ett fiskeläge och en bruksort. Under 1900-talet har staden växt samman. Men resultatet har blivit en delad och brokig stad.

Med sitt attraktiva läge vid Öresund och som en del av Öresundsregion lockar kommunen nya invånare. Höganäs kommun har som mål att gå från att vara 8 500 till att bli 10 000 invånare i centralorten. Bostäder till 1 500 människor ska erbjudas genom förtätningar i Höganäs men även genom att bygga ut norr om staden.

Under 2009 anordnade kommunen Vision 09. En utställning med visioner för hur förtätningen och utbyggnaden av staden ska se ut. Det är dels visioner framtagna på kommunens initiativ, dels förslag från privata exploatörer.

Förslagen som presenteras kommer att påverka den framtida staden på olika sätt och även dess identitet. De väcker därför frågor kring förtätning av staden och ifall man ska bygga högt eller lågt. Det finns en vilja att bygga höga hus för att sätta Höganäs på kartan samtidigt som man ger folk utsikt över sundet. Man vill genom City branding sprida en positiv bild av staden. Men är detta rätt väg att gå?

Höganäs politiker och tjänstemän är med och formar centralortens framtid. Men åsikterna går isär. Det moderata kommunalrådet vill att Höganäs ska bli en modern stad medan det socialdemokratiska oppositionsrådet tycker att det är viktigare att värna om stadens gamla identitet som bruksort.

I mitt examensarbete används begrepp från Kevin Lynch för att beskriva identitet och vad som utgör en god stad. Men som politikerna visar kan uppfattningen av en plats gå isär. Edward Relph diskuterar identitet utifrån ett inifrån och ett utifrån perspektiv. Beroende på vilket sätt man är involverad i en plats kommer man att uppfatta olika saker. Vilket har betydelse för den stad som byggs.

,

*********** Höganäs municipality is located in the southwest of Skåne. The town Höganäs formed out of two villages, a fishing village and an industrial community. During the 20th century, the town has grown together. But the result has been a divided and assorted town.

With its attractive location by Oresund and as part of the Oresund Region the municipality attracts new residents. Höganäs municipality’s goal is to go from 8 500 to 10 000 inhabitants in the town of Höganäs. Housing for 1 500 people will be offered through densifications in Höganäs and also by extending the town to the north.

In 2009, the municipality organized Vision 09, an exhibition of visions for the densification and expansion of the town. The visions are initiated both by the municipality but are also proposals from private developers.

The proposals presented will affect the future of the town in different ways and its identity. It therefore raises questions about the densification of the town and if you should build high or low. There is a desire to build high buildings to put Höganäs on the map and at the same time give people a view over the sea. Through City branding they want to spread a positive image of the town. But is this the right path to take?

Involved in shaping the future of Höganäs is the town’s politicians and officials. But their opinions differ. The municipal commissioner and member of the Moderate party wants Höganäs to become a modern city, while the social democratic opposition commissioner thinks it is important to preserve the town’s old identity as an industrial town.

In my master thesis I use characteristics from Kevin Lynch to describe the identity and what constitutes a good city. But the perception of a place may differ. As shown by the politicians. Edward Relph discusses identity from an inside and an outside perspective. Depending on how you are involved in one place, you will experience different things. which has consequences for the town to be built.

Main title:Ett fiskeläge och bruksort söker sin nya identitet
Subtitle:stadsplanering i Höganäs
Authors:Hördin, Joel
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Lindholm, Gunilla and Kylin, Maria
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Höganäs, Vision 09, trädgårdsstad, City branding, förtätning, höghus, Kevin Lynch, Edward Relph, sense, fit, access, outsideness, insideness
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2010 10:01
Metadata Last Modified:20 Jun 2016 14:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics