Home About Browse Search
Svenska


Fröberg Niklasson, Gabriella, 2017. Träningens påverkan på sporthästens muskelfysiologi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
538kB

Abstract

Inom hästsport finns det ett flertal olika discipliner och extrema ytterligheter representeras både gällande tävlingar inom kortdistans och långdistans vilka alla ställer olika krav på hästarna och deras prestationer. Jag har valt att undersöka en del av den vetenskapliga litteratur som finns avseende muskelfysiologins betydelse för prestationsförmågan hos hästar som tränas för tävling inom distansritt och travsport. Mitt fokus ligger på sambandet mellan träningens upplägg och muskelns fysiologiska träningsadaption med avseende på muskelfibertyper samt citratsyntas och HAD (3-OH-acyl-CoA dehydrogenas) vilka är viktiga enzym för syreförbränningsförmågan. Syreförbränningsförmågan är intressant eftersom den är av stor betydelse för prestationen hos både hästar som tävlar inom trav och distansritt.

Min frågeställning är ”Hur kan tränare inom olika hästsportdiscipliner disponera sin träning för att påverka hästens muskelfysiologi optimalt?”.

Den vetenskapliga litteraturen jag funnit inom området har visat att muskelfibertyp I som arbetar under aeroba förhållanden är gynnsam för hästar som ska tävla i distanslopp framför allt men den är även gynnsam för varmblodiga travhästar vilka utöver typ I har behov av typ IIA för att prestera optimalt. Travhästarnas träning bör därför främst inriktas på att öka kvoten av typ IIA:IIB. Varken travhästar eller distanshästar bör dock arbetas kortvarigt och vid hög intensitet då det har visats öka rekryteringen av fibertyp IIB vilket är en fibertyp som inte har visats vara gynnsam för dessa två discipliner.

De två enzym som tas upp, citratsyntas och HAD, används i studier för att ge en indikation om muskelns oxidativa kapacitet. Citratsyntas är viktigt för citronsyracykelns funktion och har visats gynnas vid träning av varierande intensitet och har också hittats i högre utsträckning hos högpresterande än lågpresterande hästar både inom distansritt och travsport. Enzymet HAD är viktigt för β-oxidation av fettsyror och resultat från studier indikerar att HAD ökar vid träning och att det är gynnsamt för distanshästar respektive travhästar medan andra studier inte har funnit någon effekt av träning och inte heller någon skillnad i aktivitet mellan olikpresterande hästar.

Slutsatsen blir att distanshästar gynnas av ett arbete som är långvarigt och vid låg intensitet för att den aeroba kapaciteten ska utnyttjas och förbättras medan medeldistanshästar även behöver ha högre intensitet i sitt arbete men fortfarande med en relativt lång varaktighet för att aktivering av både aerob och anaerob kapacitet ska ske.

,

Within equestrian sports, several different disciplines and large variations are represented. Competitions within endurance as well as racing have different demands on the horses and their performance. I have chosen to study the scientific literature regarding the significance of muscle physiology for the performance of horses competing within endurance and Standardbred racing. The connection between exercise and the physiological adaption of the muscle will be of main focus and especially different types of muscle fibres as well as citrate synthase and HAD, two enzymes important for the oxidative capacity during exercise. The oxidative capacity is interesting to study as it is of great importance for the performance of horses competing in both endurance and Standardbred racing.

The query of this study is ”How can horse trainers within different disciplines dispose their training to have as optimal impact as possible on the horses muscle physiology?”

The scientific literature that has been studied have shown that musclefibers of type I that is working aerobically have been found to be favorable for endurance horses as well as Standardbred horses although Standardbred horses also require type IIA to perform at their best. It is therefore important for the Standardbred horses to improve the ratio of fibre type IIA:IIB. Training with high intensity and short duration appears to recruit a higher proportion of muscle fibre type IIB which has not been shown to be beneficial for the performance of neither Standardbred nor endurance horses.

The two enzymes that is addressed, citrate synthase and HAD (3-OH-acyl-CoA dehydrogenase), is being analyzed in studies as an indication of the oxidative capacity of the muscle. Citrate synthase is important for the function of Krebs cycle and have been shown to have higher activity in horses with high performance than in horses with low performance for Standardbred as well as endurance horses. It has also been indicated that it is improved by training of varying intensities. HAD is an important enzyme for β-oxidation of fatty acids, it has been shown to have higher activity in high-performing horses than low-performing but in other studies no difference between low- and high- performing horses could be found. The effect of exercise also varies in studies from no change to improved activity.

The conclusion that can be drawn is that the performance of endurance horses is improved by exercise of low intensity and long duration to allow the aerobic capacity to be utilized and improved. Standardbred horses require in addition to relatively long duration a higher intensity in their exercise to activate aerobic as well as anaerobic capacity.

Main title:Träningens påverkan på sporthästens muskelfysiologi
Authors:Fröberg Niklasson, Gabriella
Supervisor:Ringmark, Sara
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:25
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:träning, muskeladaption, prestation, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6706
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 11:56
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 11:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics