Home About Browse Search
Svenska


Selling, Kristin, 2017. Ekvin virusarterit. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
448kB

Abstract

Ekvin virusarterit är en virussjukdom som drabbar hästar i hela världen. Den här uppsatsen syftar till att redogöra för patogenes, smittspridning samt något om kontroll och diagnostisering. Ofta får hästarna en subklinisk infektion, men det kan också ta sig i uttryck som en
luftvägsinfektion eller leda till abort hos dräktiga ston. De huvudsakliga smittvägarna är via aerosoler från hästar med akut infektion, eller veneriskt då persistent infekterade hingstar smittar ston vid betäckning via sperma. Det är endast hingstarna som blir persistenta smittbärare
då det stadiet är testosteronberoende, därför är hingstar virusets enda naturliga reservoar. De typiska kliniska symtomen är förutom abort hos ston, ödem i flertalet vävnader som ben och juver eller scrotum. Viruset har tropism för muskelväggarna i små kärl, framförallt arterioler, där det orsakar kärlskador som leder till ödem och blödningar. Därtill får hästarna influensalika
symtom som feber, nedsatt allmäntillstånd och näsflöde.

Det finns vaccin mot viruset men det går inte att via serologi särskilja om antikroppar kommer från vaccin eller om hästen är infekterad med viruset. Det skapar problem då reglerna skiljer sig mellan länder och seropositiva hingstar riskerar att nekas importtillstånd till vissa länder, den internationella handeln med hingstar och deras sperma är betydande. Det finns därför inget godkänt vaccin i Sverige idag. I Sverige testas alla hingstar som används i aveln årligen för antikroppar och i dagsläget finns inga kända virusutsöndrande hingstar i landet.

,

Equine viral arteritis is a viral disease that occurs all over the world. This review aim to describe the pathogenesis, routes of infection and briefly about control and how to diagnose the virus. The virus is generally subclinical, though it can cause a respiratory infection or may induce abortion. Equine viral arteritis is spread by both the respiratory and venereal routes, by aerosols from acute infected horses or by the semen from persistently infected stallions. Stallions alone can become persistent carries since the virus is testosterone dependent, and therefore stallions are the only natural reservoir of the virus. Typical clinical signs are abortions, edema in legs,
udder and scrotum. The virus has tropism for the muscular layer in small blood vessels, where it causes damages that leads to edema and haemorrhage. Horses also develop influenza-like symptoms such as fever, depression and nasal discharge.

There are vaccines on the market, it is however impossible to distinguish whether antibodies originate from vaccination or an actual infection. This causes problems as the policies differ between countries, seropositive stallions might be denied access, and this affects the international trade with stallions and their semen. For this reason, there is no vaccine on the Swedish market. All stallions are tested annually for antibodies in Sweden. Today there are no
known virus shedding stallions in the country.

Main title:Ekvin virusarterit
Authors:Selling, Kristin
Supervisor:Berg, Mikael
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:65
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:ekvin virusarterit, abort, smittvägar, hingstar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 11:47
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 11:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics