Home About Browse Search
Svenska


Kantidenou, Natalie, 2017. Hur påverkas relationen mellan hunden och dess ägare beroende på om relationen påbörjas när hunden (canis familiaris) är valp eller vuxen? : val av kön hos hunden – påverkar det relationen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
238kB

Abstract

En relation är ett samspel mellan två individer. Det samspelet kan påverkas av flera olika faktorer, vilket kan påverka styrkan i relationen. Hundens liv delas in i vissa perioder, med avseende på åldern, som är olika viktiga för att en bra relation ska skapas: den prenatala perioden, neonatala perioden, primära perioden, socialiseringsperioden, juvenil perioden, och hundens liv som vuxen. Alla perioder i hundens liv är viktiga för att det ska skapas en stark relation mellan hunden och dess ägare men det är väldigt viktigt att valpen genomgår en bra
socialiseringsprocess tidigt i livet. Den processen pågår inte endast när hunden är valp utan fortsätter också i hundens vuxna liv. Därför spelar den mänskliga hanteringen en viktig roll, eftersom den kan påverka att socialiseringsprocessen blir så bra som möjligt, med rätt stimuli så att hunden blir öppen och social senare i livet. Om hunden har genomgått en bra socialiseringsprocess som valp har den en bättre chans att lyckas bli socialt öppen senare i livet, att träffa nya människor och skapa en stark relation med dem, även om den adopteras i vuxen ålder. Val av kön är inte en avgörande faktor för att skapa en stark relation.

,

A relationship is a interaction between two individuals. The interaction can be affected by several factors that affect the strength of the relationship. A dog’s life can divided into periods, based on the dog’s age, each period´s importance and its effect on a dog´s relationship with its owner differs. A dog’s life can be divided in: prenatal period, neonatal period, primary period, socialisation period, juvenile period, and the dog’s life as an adult.
Each period is important to form a strong relationship between the dog and its owner, yet it is important that that the puppy goes through a good socializing process. The socializing process continues in the dog’s adult’s life as well and is not just restricted to the period in which the
dog is still a puppy. Thus, the human management of the socializing process is of great importance since it can affect that the process is implemented in the best possible way by providing the appropriate stimulus so that the dog is outgoing and social later on in life. If a dog has gone through a good socializing process as a puppy the possibilities of becoming more social later in life increases, it is more open to meet new people and developing a strong relationship with them even though they may get adopted as an adult. The sex is not a decisive factor for the social competences of a dog.

Main title:Hur påverkas relationen mellan hunden och dess ägare beroende på om relationen påbörjas när hunden (canis familiaris) är valp eller vuxen?
Subtitle:val av kön hos hunden – påverkar det relationen?
Authors:Kantidenou, Natalie
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:47
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:hund, relation, beteende, social beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6674
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6674
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 07:37
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 07:37

Repository Staff Only: item control page