Home About Browse Search
Svenska


Svanberg, Tove, 2017. Enzootisk pneumoni hos kalv : agens, miljöfaktorer och inverkan på produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
731kB

Abstract

Enzootisk pneumoni är ett vanligt hälsoproblem hos kalv och ingår i bovine respiratory disease- komplexet (BRD), tillsammans med shipping fever och bovine respiratory distress syndrome. Enzootisk pneumoni är en multifaktoriell sjukdom och orsakas av en kombination av mikrobiologiska agens, miljöfaktorer som predisponerar och faktorer hos den enskilda individen. Infektioner med bovint respiratoriskt syncytialt virus, bovint coronavirus, bovint parainfluensa-3 virus och bovint herpesvirus-1 predisponerar för sekundära infektioner orsakade av främst Pasteurella multocida, Mannheimia haemoyltica, Histophilus somni och Mycoplasma bovis. Dessa sekundära infektioner är ofta mer allvarliga och har negativ påverkan på överlevnad, tillväxt, inkalvningsålder och eventuellt mjölkproduktion under första laktationen.

De virus som ingår i BRD-komplexet är alla höljebärande och känsliga för uttorkning, varför hög luftfuktighet, som ofta förekommer i kallt klimat i stallar med otillräcklig ventilation bidrar till ökad morbiditet. Grupphållning av kalvar medför goda möjligheter till direkt smittspridning vilket leder till ökad förekomst av pneumoni. Vidare måste den enskilda kalven vara mottaglig för infektion för att allvarlig sjukdom ska bryta ut. Stress, immunosupression, att tidigare ha haft diarré samt genetiska faktorer predisponerar.

Enzootisk pneumoni påverkar tillväxt, både daglig viktökning och tillväxt i höjd negativt, leder till sämre överlevnad och högre sannolikhet att en kviga kommer att kalva in sent. För en kalv som har haft pneumoni under tillväxtperioden kan slaktvikt och slaktkroppsegenskaper påverkas negativt. Den största ekonomiska förlusten som orsakas av enzootisk pneumoni är sämre överlevnad, men sämre tillväxt och produktion och högre inkalvningsålder påverkar också ekonomin negativt, eftersom enzootisk pneumoni i många fall är ett besättningsproblem där många djur insjuknar. På grund av sjukdomens komplexa etiologi, med synergism mellan olika mikrobiologiska agens och miljöfaktorer är miljön den enskilda faktor som en producent kan arbeta med för att minska risken för smittspridning. Tillräcklig ventilation, bra hygienisk kvalitet i kalvarnas miljö och att undvika att blanda djur av olika åldrar är viktiga faktorer för att undvika utbrott av enzootisk pneumoni.

,

Enzootic pneumonia is a common disease in young calves all over the world. Enzootic pneumonia is one part of the bovine respiratory disease complex (BRD), together with shipping fever and bovine respiratory distress syndrome. BRD has a multifactorial ethiology, with synergism between microbiological agens, environment and the individual calf. Common viruses in BRD are bovine respiratory syncytial virus, bovine parainfluenza-3 virus, bovine coronavirus and bovine herpesvirus-1. All of these cause in general mild or moderate infections, but they predispose for bacterial pneumonia caused by Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni and Mycoplasma bovis. One complicating factor with the viruses is that they cause persistent and latent infections and therefore non-symptomatic carriers are common in infected herds.

The environment in calf barns is important. Clinical infections are more common in cold and humid climate, because the viruses are all enveloped and survive for short time in the environment. This time is longer in humid climate. Poor ventilation is also common in cold climate and leads to air stagniation in the barns, higher humidity and high levels of microbes in the air. Group housing of calves is another factor that could enhance morbidity in enzootic pneumonia because of good opportunies to direct transfer of pathogens between calves and the infection pressure can be high in affected groups. Because of the persistent and latent infections, older calves and adult cattle can infect younger calves, why its not a good idea to mix calves of various ages. The individual calf has also to be susceptible for the infection. Stress, poor immunity, earlier diarrhoea and probably some genetical factors increases the risk for an individual calf to develope enzootic pneumonia.

The risk that a calf do not survive to adult age or to first calving increases with morbidity in enootic pneumonia and animals that not survive causes big economical losses for the farmers. Also performance as weight gain, feed utilization, age for first calving, some carcass traits and maybe milk production during first lactation are adversely affected. The most important for a farmer, who would avoid outbreaks of enzootic pneumonia among his calves is to provide a good environment for the calves. Good ventilation to avoid high humidity and high levels of pathogens in the air, good hygienic quality all over and avoid mixing calves of different ages are important to avoid enzootic pneumonia to be a problem in the herd.

Main title:Enzootisk pneumoni hos kalv
Subtitle:agens, miljöfaktorer och inverkan på produktion
Authors:Svanberg, Tove
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:69
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Kalv, enzootisk pneumoni, agens, miljö, produktion, enzootic pneumonia, microbiological agens, environment, production, Calf
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6606
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6606
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2017 06:48
Metadata Last Modified:18 Jul 2017 06:48

Repository Staff Only: item control page