Home About Browse Search
Svenska


Bager Björzén, Johanna, 2017. The role of CSF-1R on migration and invasion of canine mammary tumors. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The colony stimulating factor-1 receptor (CSF-1R) is a tyrosine kinase receptor expressed in mammary tumors of canines and breast carcinomas of humans. The expression of this receptor has been associated with increased invasion and migration in vitro. In breast cancer patients, expression of CSF-1R in the tumor tissue is associated with increased levels of lymph node metastasis. Epithelial cancer cells can secrete the ligand, colony stimulating factor-1(CSF-1). CSF-1 may cause autocrine stimulation of the receptor and attract and educate macrophages towards a tumor associated macrophage (TAM) phenotype. The CSF-1R is also important in the regulation of macrophages in organogenesis including mammary development. In this study, the expression of CSF-1R in CMT-U229 avl 2 cell line was examined using flow cytometry and immunohistochemistry. During flow cytometry the cells were sorted in two groups of CSF-1R positive cells and CSF-1R negative cells. The migration and invasion of the CSF-1R positive and CSF-1R negative 2 was evaluated using a wound healing assay and Matrigel invasion assay. The CMT-U229 avl 2 cells expressed CSF-1R in 93 % of the cells according to the result of the immunohistochemistry and in 21.4 % of the cells according to the result of the flow cytometry. The CSF-1R positive cells showed a slight increase in migration rate and a larger increase in invasion compared to the CSF-1R negative cells. In conclusion the CSF-1R was expressed in the CMT-U229 avl 2 cell line and this expression could be associated with invasiveness in the CMT-U229 avl 2 cell line.

,

Colony stimulating factor-1 receptor (CSF-1R) är en tyrosinkinasreceptor som uttrycks i juvertumörer hos hundar och bröstcarcinom hos människor. Uttryck av receptorn har kopplats till ökad invasivitet och migration in vitro. Hos bröstcancerpatienter är uttryck av CSF-1R i tumörvävnaden kopplat till ökade nivåer av metastasering till lymfknuta. Epitelial cancerceller kan även utsöndra liganden, colony stimulating factor (CSF-1). CSF-1 kan stimulera CSF-1R autokrint och attrahera makrofager samt förändra makrofager till en mer anti-inflammatorisk fenotyp. CSF-1R är även viktig för reglering av makrofager i organogenesen vilket inkluderar juverutveckling. I denna studie användes flödescytometri och immunohistokemi för att undersöka uttrycket av CSF-1R i cellinjen CMT-U229 avl 2. Cellerna sorterades även i en grupp av CSF-1R positiva och en grupp av CSF-1R negativa celler. Migration och invasivitet utvärderades hos de CSF-1R positiva och CSF-1R negativa genom en så kallad wound healing assay och Matrigel invasion assay. 93 % av cellerna uttryckte CSF-1R vid immunohistokemi och 21.4 % av cellerna uttryckte receptorn vid flödescytometri. CSF-1R positiva celler visade en något större förmåga att migrera och en större ökning i förmågan till invasivitet jämfört med de CSF-1R negativa cellerna. Sammanfattat uttrycks receptorn CSF-1R av cellinje CMT-U229 avl 2 och detta uttryck kan vara kopplat till ökad invasivitet.

Main title:The role of CSF-1R on migration and invasion of canine mammary tumors
Authors:Bager Björzén, Johanna
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Wang, Liya
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:77
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:CSF-1R, M-CSFR, colony stimulating factor-1, macrophage colony stimulating factor, mammary tumor, mammary cancer, canine, kolonistimulerande faktor-1, makrofag kolonistimulerande faktor, juvertumör, juvercancer, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:12 Jul 2017 10:19
Metadata Last Modified:12 Jul 2017 10:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics