Home About Browse Search
Svenska


Kess, Evelina, 2017. Beteende som avelsutvärdering på hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det här är en litteraturstudie som syftar till att sammanfatta befintliga studier om huruvida det är möjligt att testa för och få fram en arvbarhet för olika beteendebete-ende egenskaper. Den vanligaste orsaken till omplacering av hund är oönskade bete-ende, att ändra på det bör vara av stor betydelse i hunduppfödning. Studien tittar när-mare på Svenska brukshundsklubbens Mentalbeskrivning Hund, bruksprovet, vall-hundsprovet och C-BARQ. För att identifiera potentiella beteendeproblem inom raser är ett standardiserat frågeformulär en bra början, men en mycket viktig del i avel för specifik mentalitet eller beteendemässiga egenskaper är ett bra test eller beteende be-skrivning. För att testa för specifika beteenden och skatta ärftlighet av dessa egen-skaper krävs det att miljöpåverkan är så minimerad som möjligt. Att inte ta hänsyn till beteende och mentalitet i avelsarbetet kan resultera i att rasen inte längre passar för den typen av arbete den ursprungligen var avsedd till. Det kan även leda till bete-endeproblem som ökad rädsla som i sin tur kan orsaka ångest och aggressivitet hos hundar och på så sätt minska välfärden för dessa hundar.

,

This is an overview of literature aiming at summarizing existing studies on the pos-sibility of testing for mentality and behaviour traits in dogs, as a basis for breeding. The most common reason for rehoming a dog is unwanted behaviour. Improving this should be of great importance in dog breeding. This study will take a closer look at the dog mentality assessment (DMA) used on Swedish workingdogs, the Swedish working dog trials, the Swedish herding test and the questionnaire C-BARQ. To identify potential behavioural problems within breeds a standardized questionnaire is a good start but a very importing part in breeding for specific mentality or behavioural traits is a good test. When testing for specific behaviours and estimating the herita-bilities of these traits, it is important to minimize the influence of environmental ef-fect. Not breeding for behavioural traits and mentality may result in the breed no longer fitting the breed standards. It can also lead to behavioural problems like in-creasing fears which can cause anxiety and aggressiveness in dogs and decreasing the welfare of those dogs.

Main title:Beteende som avelsutvärdering på hund
Authors:Kess, Evelina
Supervisor:Nilsson, Katja
Examiner:Bergström, Tomas
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:520
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Hund, beteende, funktion, avel, genetik, mentalitet, arvbarhet, avelutvärdering, avelsprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6569
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6569
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2017 11:46
Metadata Last Modified:10 Jul 2017 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics