Home About Browse Search
Svenska


Lovén, David and Pålsson, Christian, 2017. Investeringar i sol- och vindkraft : olika faktorers påverkan på svenska lantbrukares investeringsbeslut gällande sol- och vindkraft. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
634kB

Abstract

Sveriges har som mål att bli oberoende av fossila bränslen. Målet är att minst 50 procent av all energiproduktion år 2020 ska komma från förnyelsebara energikällor. År 2015 stod jordbrukssektorn för 13 procent av Sveriges totala fossila utsläpp och det finns en potential till förbättring. Två alternativ är att investera i sol- eller vindkraft, samtidigt som investeringarna är förknippade med risker eftersom det finns flera faktorer som påverkar investeringens lönsamhet. Vidare konstateras i tidigare studier att lantbrukare trots osäkra förhållanden väljer att investera i sol- eller vindkraft. Tidigare studier som gjorts på området är oense om vilka faktorer, objektiva eller subjektiva som anses viktigast vid investeringsbeslut i sol- eller vindkraft.

Studien tillämpar en abduktiv ansats och en kvalitativ metod, där sex lantbrukare som investerat i sol, vindkraft eller i båda intervjuas. Syftet är att få en bild över de faktorer som lantbrukaren anser vara viktigast för att fatta ett investeringsbeslut. För att analysera empirin utvecklas en teoretisk modell som skiljer på icke-ekonomiska och ekonomiska faktorer. Icke-ekonomiska faktorer grundas på en subjektiv bedömning av en investering och ekonomiska ur ett objektivt perspektiv.

I analysen sammanlänkas den teoretiska modellen och den insamlade empirin. Utifrån detta utvecklas en ny teoretisk modell för att förklara hur ett investeringsbeslut påverkas av olika faktorer.

Utifrån studien är det inte möjligt att urskilja den enskilt viktigaste faktorn som leder till ett investeringsbeslut i sol- eller vindkraft. Studien visar att både icke-ekonomiska (subjektiva) och ekonomiska (objektiva) faktorer inverkar vid investeringsbeslutet. Resultaten stödjer därmed tidigare forskning som visar att ett investeringsbeslut influeras av både objektiva och subjektiva faktorer. Analysen ger de lantbrukare som ännu inte investerat i någon av dessa energislag en bild av vilka faktorer som kan vara viktiga att beakta vid ett investeringsbeslut. Ett tydligt och långsiktigt regelverk från myndigheter efterfrågas från de lantbrukare som redan har investerat, då det bidrar till att minska de upplevda riskerna med investeringen.

,

The study examines which factors that are the most important to Swedish farmers when they decide to invest in solar- or wind power by highlighting both non-economic (subjective) and economic factors (objective). An abductive approach to study the subject is conducted where theory and empirical evidence is collected simultaneously. When conducting the case study of six Swedish farmers that have invested in solar power, wind power or both, a qualitive method is used. The study is unable to separate the most important factor and instead reveals that there are several different factors, both non-economic and economic, which are of equal importance when deciding to invest in solar power or wind power. The study supports the notion that investment decisions are influenced by both rational and subjective reasonings. A new model is presented which explains what factors affect a farmer’s decision to invest in solar- or wind. The results can be of help to farmers who has of yet not invested in either solar- or wind power, since it presents some of the factors which may be of importance when making an investment decision. The study also reveals farmers who have already invested, desire a more stable legal framework in order to reduce the perceived risks when investing in solar or wind energy.

Main title:Investeringar i sol- och vindkraft
Subtitle:olika faktorers påverkan på svenska lantbrukares investeringsbeslut gällande sol- och vindkraft
Authors:Lovén, David and Pålsson, Christian
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1096
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp, NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:solkraft, vindkraft, investeringsbeslut, lantbrukare, icke-ekonomiska faktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6558
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6558
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Renewable energy resources
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2017 12:00
Metadata Last Modified:07 Jul 2017 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics