Home About Browse Search
Svenska


Belin, Madeleine and Pettersson, Daniel, 2017. Lokala faktorer som påverkar diffusion av innovation på svenska lantbruk : en fallstudie av solcellsinvesteringar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
761kB

Abstract

Den globala klimatförändringen har lett till att det behövs en omställning av energisystemen från fossila energikällor till förnybara energikällor. Denna studie undersöker vilka lokala faktorer som påverkar diffusion av innovation på de svenska lantbruken. De svenska lantbruken blir allt mer mekaniserade, vilket leder till att tillgången på billig energi är en av de viktigaste frågorna för företagens ekonomiska framgång. Syftet med studien är att undersöka hur kunskapsnivån avseende solceller och olika lokala faktorer påverkar lantbrukare som har investerat i solceller. Genom studien vill författarna skapa en förståelse för hur samhället bidrar till att lantbrukare investerar i solceller.
För att uppfylla syftet har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Insamling av empirin har utförts i form av en multipel fallstudie där elva semistrukturerade intervjuer tolkats in i de teorier som studien grundar sig i. Tillsammans med den multipla fallstudien har en narrativ litteraturgenomgång genomförts. Denna utfördes för att få både bredare och djupare förståelse inom området. Litteraturgenomgången visade tydligt att både litteratur och tidigare forskning var bristfällig inom detta område.
Studien grundar sig i teorin om diffusion av innovation. För att studera hur en innovation sprider sig finns fyra grunddelar inom teorin: individen, det sociala samhället och kommunikationskanaler. Studien är inriktad på att betrakta individerna utifrån ett rationellt perspektiv då intervjuerna är konstruerade för att få en bredare förståelse av respondentens tankar.
Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att de lantbrukare som investerat i solceller befinner sig på väg in på en marknad för tidiga användare och att investeringsstöden bör anpassas efter dem. För att lantbrukare ska investera i solceller behöver de kunskap som sänker osäkerheten kring investeringen och den tekniska kunskapen är inte lika viktig. Således är kommunikationen mellan jämbördiga individer det som sänker osäkerheten för lantbrukare som ska investera i solceller.

,

This thesis studies the local factors driving the diffusion of innovation in Swedish agriculture. The global climate change has led to a need to explore new techniques regarding our energy systems. A transition from fossil energy sources to renewable energy sources is happening. Since Swedish agriculture is moving towards a more automated working process, getting hold of energy at a low price is one of the most important challenges to reach corporate success. This multiple-case study gathered data from two counties in Sweden. Both counties actively worked with investment support in the rural program 2014 – 2020 in renewable energy. They are geographically separated and they have similar insolation. Eleven different farmers were identified and interviewed in a semi-structured interview. Based on the research questions and the thesis disciplinary background a qualitative research method was used.
The purpose of this thesis was to study the prior knowledge about photovoltaics and the local factors driving farmers who have invested in it. The aim was to create an understanding of how society contributes to farmers investing in photovoltaics. The findings of the thesis was that the Swedish farmers were identified on their way in on an early market, the subsidy should be less bureaucratic in order to help more farmers to invest in photovoaltics. The passive and active peer-effect in between farmers was identified as an important explanatory factor for the local photovoltaics diffusion.

Main title:Lokala faktorer som påverkar diffusion av innovation på svenska lantbruk
Subtitle:en fallstudie av solcellsinvesteringar
Authors:Belin, Madeleine and Pettersson, Daniel
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1080
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:svenska lantbruk, photovoltaics, lokala faktorer, kunskapsspridning, diffusion av innovation, investeringsstöd, solceller
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6556
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6556
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2017 09:43
Metadata Last Modified:07 Jul 2017 09:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics