Home About Browse Search
Svenska


Myrestaf, Elina and Öhlin, Jenny, 2017. De gotländska eldsjälarna : en studie om eldsjälarnas roll i landsbygdsutveckling på Gotland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
346kB

Abstract

Trots att det sker en utflytt från icke tätortsnära landsbygd i landet bedrivs ändå en framgångsrik landsbygdsutveckling på Gotland. Detta i form av tio lokala utvecklingsbolag där privatpersoner och företag kan köpa aktier i syfte att främja den lokala bygden. Bakom bolagen står ideellt arbetande personer som lägger ner mycket kraft och hundratals arbetstimmar för att driva igenom projekt som skapar samhällsnytta i bygden.
Dessa personer skulle i daglig benämning kunna gå under begreppet eldsjäl, men det saknas idag både svensk och internationell forskning inom ämnet. Även om vissa karaktärsdrag kan jämföras med både samhällsentreprenörskap, landsbygdsentreprenörskap och entreprenörskap på landsbygden finns ingen tydlig beskrivning av begreppet.
Syftet med denna uppsats är därför att inom ramen för forskningsprogrammet Nycklar till en levande landsbygd, beskriva begreppet eldsjäl samt försöka förstå eldsjälens roll för Gotlands landsbygd. Detta görs genom en kvalitativ studie där fyra eldsjälar deltagit i semistrukturerade intervjuer för att kartlägga gemensamma egenskaper samt relationen till social, rumslig och institutionell kontext.
Uppsatsen diskuterar därför utifrån de teoretiska ramarna av samhällsentreprenörskap och kontext vilka karaktärsdrag och egenskaper en eldsjäl präglas av, samt vad som driver individerna att trots stort motstånd fortsätta sitt arbete utan krav på att få någonting i gengäld. Studien visar därmed att eldsjälar är starkt beroende av sociala nätverk, samt arbetar oegoistiskt för att skapa samhällsnytta där drivkraften är en positiv förändring i bygden de bor och verkar i. För att bibehålla denna motivation krävs dock någon form av bekräftelse eller återkoppling på arbetet.
Eldsjälar spelar en betydande roll i utvecklingen av Gotlands landsbygd, och tar vid där Region Gotland inte längre räcker till. Eldsjälarna skapar trevnad i bygden för att fler ska stanna kvar eller flytta dit.

,

Urbanisation is characterizing Swedish rural areas, yet successful rural development is spread over Gotland. There rural development is partly run by local development corporations, where both individuals and firms are able to invest in stocks to improve the local district. Behind these corporations stand individuals who invest a large amount of their time and effort, without gaining profit or even encouragements.
In Swedish terms those people often are called eldsjäl or in English driving spirit, but there seems to be a loss i published theory about the subject. Even though societal entrepreneurship, rural entrepreneurship and entrepreneurship in rural all contain characteristics reminding of a driving spirit, there is no clear definition of a driving spirit as a concept.
Within the the research programme Nycklar till en levande landsbygd the aim is to, with a qualitative approach, describe the concept of a driving spirit and its relation to context. This paper therefore discuss a driving spirit’s qualities as well as key factors to continue with their plan in spite of great opposition. The study thereby show that social context is of great importance in order to create societal value, which is in their main interest. Driving spirits are however in need of encouragement or feedback in order to keep a continuance in their work.
Driving spirits continue where administrative authorities are insufficient and are therefore important for rural development in Gotland.

Main title:De gotländska eldsjälarna
Subtitle:en studie om eldsjälarnas roll i landsbygdsutveckling på Gotland
Authors:Myrestaf, Elina and Öhlin, Jenny
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1093
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:eldsjäl, landsbygdsutveckling, utvecklingsbolag, kontext, nätverk, Gotland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6535
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 10:55
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics