Home About Browse Search
Svenska


Göransdotter, Linnea and Sjögren, Rasmus, 2017. Marknadsföring i etiska företag : en fallstudie av The Smiling Group AB. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
443kB

Abstract

Marknadsföring är viktigt för att kommunicera hur ett företag skapar och kan leverera värde. Ett vanligt sätt för företag att marknadsföra sig är genom 4P-modellen där fokus ligger på produkt, pris, plats och påverkan. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt värde är genom olika märkningar. En av dessa märkningar är Fairtrade, som signalerar att odlarna av råvaran och hela värdekedjan kring produkten får rättvisa löner och bra arbetsförhållanden. Fairtrade utgör fortfarande en liten del av den totala marknaden och det finns därför behov av en förändring av marknadsföringsstrategin för den typen av produkter. De mervärden som en Fairtrade-märkning innebär kommuniceras i dagsläget inte tillräckligt effektivt.

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur ett företag som enbart säljer Fairtrade-produkter kan använda sig av 4P-modellen i sin marknadsföring. Detta görs genom en kvalitativ fallstudie av företaget The Smiling Group AB (Smiling).

För att samla in empiri till uppsatsen har intervjuer med två av Smilings grundare genomförts. En intervju genomfördes på Smilings kontor i Stockholm och den andra var en telefonintervju. Genom de resultat som framkom under intervjuerna har en analys gjorts med utgångspunkt i 4P-modellen, begreppen värde och mervärde samt teorier kring gapet mellan konsumenters intentioner att köpa etiska produkter och deras faktiska köpbeteende.

Slutsatsen är att en Fairtrade-märkning tillsammans med en genomtänkt marknadsföringsmix leder till framgångsrik marknadsföring. Det är således symbiosen mellan dessa två som leder till att skapa mervärde för kunder, konsumenter och andra intressenter. Uppsatsens bidrag består därmed av att ge en utökad bild av hur samspelet mellan marknadsföringsstrategier och certifieringar kan se ut i praktiken.

,

The purpose of this paper is to investigate to what extent a company that exclusively sells Fair trade-labeled products can use the marketing mix, focusing on product, price, place and promotion, in their marketing activities. The research has been done through a qualitative case study of the company The Smiling Group AB. The papers findings suggest that marketing strategies among ethical companies are not as neglected as former research indicate. On the contrary, the company in this research seem to have a well thought strategy on how to market their products. This paper limits theories about marketing to only include the marketing mix with 4Ps (product, price, place and promotion).

The paper suggests that in order to take marketing of Fair trade-labeled products to the next level a well thought marketing strategy is needed. The interplay between the Fair trade-label and the marketing mix can create added value for customers, consumers and other stakeholders. It is therefore crucial for companies, with a certified label, to also have a well developed marketing mix in order to be successful.

Main title:Marknadsföring i etiska företag
Subtitle:en fallstudie av The Smiling Group AB
Authors:Göransdotter, Linnea and Sjögren, Rasmus
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1081
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Fairtrade, etiska företag, marknadsföring, marknadsföringsmix, marknadsmix, 4P-modellen, P-modellen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6517
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6517
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2017 13:40
Metadata Last Modified:03 Jul 2017 13:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics