Home About Browse Search
Svenska


Silins, Isabella, 2010. Kan bromerade flamskyddsmedel orsaka neurologiska störningar hos människa? . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
571kB

Abstract

Det finns många olika typer av bromerade flamskyddsmedel. De är alla stabila i miljön men graden av toxicitet och bioackumulering varierar. Att bromerade flamskyddsmedel är
endokrinstörande är känt men min hypotes är att de även är neurotoxiska och att de kan orsaka neurologiska störningar hos människa.

Människor exponeras för bromerade flamskyddsmedel via damm och föda. Barn och foster som är känsligare än vuxna kan även exponeras via modersmjölk respektive placenta. Barn
har högre serumkoncentrationer av bromerade flamskyddsmedel än vuxna.

Litteraturgenomgången visar att exponering för olika bromerade flamskyddsmedel kan resultera i ändrat spontant beteendemönster, hypo- och hyperaktivitet, inlärningssvårigheter samt ändrad rädslorespons hos mus och råtta. Neonatal exponering hos människa har setts
korrelera med sämre koncentrationsförmåga och sämre finmotorik vid 5-6 års ålder.

Det finns därmed anledning att misstänka att bromerade flamskyddsmedel även kan påverka neurologisk utveckling och beteende hos människa men fler studier behövs för att bringa klarhet i detta.

Main title:Kan bromerade flamskyddsmedel orsaka neurologiska störningar hos människa?
Authors:Silins, Isabella
Supervisor:Carlsson, Gunnar and Ullerås, Erik and Örn, Stefan
Examiner:Jansson, Désirée S.
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2010:4
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:bromerade flamskyddsmedel, neurotoxicitet, beteendestörning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-185
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pollution
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2010 11:23
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 12:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics