Home About Browse Search
Svenska


Castillo Eidem, Miriam, 2017. Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården? : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Personal inom vård- och omsorgs som hanterar antibiotika bör vara insatt och följa de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering. Samma regler och riktlinjer som gäller för humanvården gäller också djursjukvården och dess personal. Främst djursjukskötare på djurklinik distribuerar antibiotika, framförallt via intravenösa injektioner. Det här examensarbetet gjordes för att titta på hur hanteringen av antibiotikaresterna ser ut, då stora mängder sådana rester i förbrukningsmaterial hanteras varje dag på olika kliniker runt om i Sverige.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om arbetande djursjukvårdpersonal på klinik själva bedömer om de följer de regler och riktlinjer som finns. Personalen tillfrågades om de själva ansåg att informationen som finns är tillräcklig och om något kunde förbättras.

En enkät som skickades ut visade att över 60 % av allt antibiotikakontamine- rat avfall slängdes i vanliga soporna av respondenterna och inte i riskavfall. Detta ger en indikation på bristande kunskap hos deltagarna. Förvånande nog svarade nästan hälften av deltagarna att de hade tillräcklig information om hanteringen av förbrukningsmaterial. Över 70 % av de som svarade på enkäten ansåg ändå att det som kunde förbättras var tillgång till rätt information och mer tydlighet kring antibiotikahantering.

Resultatet är ett exempel på att det råder motstridiga uppfattningar och brist på information om vad som verkligen är viktigt att följa enligt de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering.

,

Personnel in healthcare that handle antibiotics should be involved and comply with the rules and regulations regarding antibiotics. The same rules and guidelines that apply to human health care also apply to animal health care and its personnel. Primarily veterinary technicians at the animal clinic distribute antibiotics, mainly via intravenous injections. A degree project was done to look at how the treatment of the antibiotic residues looks, as large
amounts of such residues in consumables are handled every day at different clinics around Sweden.

The purpose of this thesis was to investigate whether nursing veterinary personnel at the clinic themselves assess whether they comply with the rules and guidelines available. The staff were asked whether the information available is sufficient and if something could be improved.

A questionnaire sent out showed that over 60% of all antibiotic contaminated waste was discarded in the usual rubbish of the respondents and not in hazardous waste. This indicates an insufficient knowledge of the participants. Surprisingly, almost half of the respondents answered that they had sufficient information about the handling of consumables. Over 70% of the participants yet considered that what could be improved was access to the right information and more clarity about antibiotic management.

The result is an example of conflicting perceptions and a lack of information in relation to what is important to follow according to the rules and regulations regarding handling antibiotics.

Main title:Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården?
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Castillo Eidem, Miriam
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Pedersen, Anja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:6
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:antibiotika, antibiotikaavfall, hantering, förbrukningsmaterial, veterinärmedicin, hälsa och sjukvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6727
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2017 07:38
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 07:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics