Home About Browse Search
Svenska


Wahlqvist, Emma, 2017. En jämförelse av två mätmetoder för kroppstemperatur hos hund under anestesi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
501kB

Abstract

Normal kroppstemperatur för hundar är 37,8 – 39,2 grader Celsius men det är frekvent förekommande att de drabbas av hypotermi under anestesi. Hypotermi är ett tillstånd där kroppens kärntemperatur är för låg och definieras vanligen som lägre än 37 grader Celsius. Patienten kan ha problem med temperaturregleringen, vistats i kalla utrymmen eller som en bieffekt av läkemedel. Att vara hypoterm kan få allvarliga hälsokonsekvenser för hunden och förlänger återhämtningstiden efter anestesi. Att en patient drabbas av hypotermi kan ha flera orsaker och det är mycket obehagligt för patienten att vara hypoterm när den vaknar. Det är viktigt att djurhälsopersonal vet hur hypotermi kan förebyggas, identifieras och åtgärdas. Monitorering av patientens kroppstemperatur bör pågå från före premedicinering fram till att patienten åter är normoterm postoperativt.

En studie utfördes på Universitetsdjursjukhusets smådjurskliniks operationsavdelning i Uppsala där två mätmetoder för kroppstemperatur jämfördes. Totalt åtta hundar som genomgick olika typer av operationer ingick i studien. Patienterna följdes från förberedelse och premedicinering till extubering och uppvak. Intraoperativt monitorerades kroppstemperaturen kontinuerligt via esofagus och rektum och värden noterades i femminutersintervall.

Differensen mellan esofagustermometerns mätvärden och rektaltermometerns mätvärden var < 0,5 grader Celsius i fem av åtta fall. Den högsta noterade differensen var 0,8 grader Celsius. Med hänsyn till termometrarnas mätnoggrannhet på totalt ±0,2 grader Celsius innebär detta en möjlig temperaturskillnad på 0,6 grader Celsius eller som högst 1 grad Celsius. Medelvärde för rektaltemperatur och esofagustemperatur beräknades för varje patient. Medelvärdesdifferensen var 0 – 0,7 grader Celsius och ≤ 0,2 i sex av åtta fall. Vilken termometer som gav högst mätvärden varierade under förloppet utom för två patienter där den rektala temperaturen konstant var högst.

Differensen mellan esofagustemperaturen och rektaltemperaturen var relativt liten vilket talar för att båda metoderna lämpar sig för mätning av hundars kroppstemperatur under anestesi.

,

Normal body temperature for dogs is 37.8-39.2 degrees Celsius. It is common that dogs during anesthesia suffer from hypothermia. Hypothermia is a state where the body core temperature drops below a threshold that is commonly defined as 37 degrees Celsius. The patient can have a limited ability to regulate its body temperature, it might have been exposed to cold temperatures or it can be a side-effect of pharmaceuticals. Patients who experience hypothermia can suffer serious consequences and it prolongs the time spent in recuperation. There are several reasons for a patient to suffer from hypothermia and it is also very uncomfortable to suffer from hypothermia when waking up from anesthesia. In order to prevent hypothermia and its negative effects it is important for veterinary nurses and veterinarians to know of preventive actions but also how to discover hypothermia and what treatment to apply if it occurs. Monitoring of the temperature should be performed from the beginning of sedation until the treatment is complete and the patient has regained its normal body core temperature.

A study was conducted at the small animal hospital at the Swedish University of Agricultural Sciences, where two separate methods for monitoring of body core temperature was compared. Eight dogs were included in the study. The study period lasted from the preparation and sedation to extubation and wake-up phases. The body core temperature was observed intraoperatively both via an esophagus probe and a rectal probe in five minute intervals.

The observed difference between the esophageal temperature and the rectal temperature was less than 0.5 degrees Celsius in five of eight cases. The highest noticed difference was 0.8 degrees Celsius. Taken in consideration the measurement accuracy of ±0.2 degrees Celsius the difference is 0.6 degrees Celsius or 1 degree Celsius at the highest. The average difference for each measurement method was calculated per patient and ranged between 0 and 0.7 degrees Celsius, where six of eight cases had an average difference less than 0.2 degrees Celsius. Which of the thermometers that showed the highest values varied in six of eight cases but in two cases the rectal thermometer constantly showed higher values.

The difference between the esophageal temperature and the rectal temperature was relatively small. That indicates that both methods are suitable for measuring dogs body temperature during anesthesia.

Main title:En jämförelse av två mätmetoder för kroppstemperatur hos hund under anestesi
Authors:Wahlqvist, Emma
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Nyman, Görel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:27
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:kroppstemperatur, temperaturmätning, hypotermi, esofagustemperatur, rektaltemperatur, anestesi, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2017 07:16
Metadata Last Modified:17 Aug 2017 07:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics