Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Victoria, 2017. Monitorering av postoperativ kroppstemperatur hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

Hypotermi förekommer hos hundar i en majoritet av postanestetiska fall och hos många kliniker idag kontrolleras kroppstemperaturen intraoperativt men sällan postoperativt. Den anestetiska processen har en negativ inverkan på kroppens fysiologiska och neurologiska funktion att upprätthålla en normal termoreglering i kroppen vilket leder till att kroppens termala homeostas blir instabil. En normaltemperatur anses vara en vital parameter då den krävs för att kunna upprätthålla homeostasen och optimera enzymernas funktion. Definitionen av hypotermi varierar i både den vetenskapliga litteraturen samt i facklitteraturen. Det här arbetet fokuserar på hundens temperatur postoperativt.
Den rektala kroppstemperaturen mäts för att kunna undersöka och därefter anpassa ytterligare omvårdnadsåtgärder postoperativt. Första mätningen görs vid anestesislut, fortsätter sedan var tionde minut och avslutas en timme efter extubering.
Efter att en definition av hypotermi från vetenskaplig litteratur valts till det här arbetet visar resultatet från studien att den postoperativa hypoterma prevalensen var 100%. Resultatet visar ett samband mellan sedering postoperativt och temperatursänkning samt ett samband mellan rörlighet och temperaturhöjning. Resultatet visar även att återhämtningstiden för kroppstemperaturen är längre än 60 minuter och att 100% av patienterna fortfarande var hypoterma efter sista mätning. Omfattande värmeterapi bör användas till alla hypoterma patienter under den postoperativa perioden för att hjälpa kroppen återhämta sig till normaltemperatur.

,

Hypothermia in dogs occur in a majority of postanesthetic cases and the temperature is often monitored intraoperatively but seldom postoperatively in many clinics today. The anesthetic process has a negative impact on the body’s physiological and neurological ability to maintain normal thermoregulation which leads to the body’s thermal homeostasis becoming instable. A normal body temperature is considered to be one of the vital parameters, as it maintains the thermal homeostasis and therefore optimizes the function of the enzymes. The definition of hypothermia varies in the scientific literature.
This study is focused on dogs’ postoperative temperature. The rectal body temperature is measured in order to investigate and thus adapting further nursing measures postoperatively. The first measurement is done at the end of anesthesia and then consecutively every 10 minutes for a total of one hour post extubation.
Since a definition of hypothermia had to be selected for this study, the results show that the hypothermic prevalence was 100%. The results show a correlation between postoperative administration of sedatives and a lower temperature and a correlation between a higher temperature and physical movement. The results also show that the postanesthetic recovery time is longer than 60 minutes and that 100% of the patients were still hypothermic in the last measuring point. These results suggest that an extensive heat therapy plan should be considered to all hypothermic patients in the postoperative period to help the body recover to normal temperature.

Main title:Monitorering av postoperativ kroppstemperatur hos hund
Authors:Jonsson, Victoria
Supervisor:Penell, Johanna
Examiner:Nyman, Görel
Series:Examensarbete inom djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2017:14
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hypotermi, temperatur, postoperativt, mätning, hund, omvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6788
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6788
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2017 10:21
Metadata Last Modified:05 Sep 2017 10:21

Repository Staff Only: item control page