Home About Browse Search
Svenska


Alexopoulos Fleur, Madeleine and Berglund, Joakim, 2017. Hur motiverar och behåller ideella organisationer sina funktionärer? : en fallstudie av Friskis & Svettis Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
892kB

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka hur ideella föreningar arbetar för att motivera och
behålla sina funktionärer samt hur funktionärerna upplever detta. Sverige är framstående inom
sitt ideella engagemang medan större delen av världen funnit en problematik att engagera sina
invånare. Studien görs på en svensk idrottsförening, Friskis & Svettis och avgränsar sig till att
endast beröra Uppsalas förening.

Studien har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes för att samla in
empirin. Det empiriska underlaget är insamlat vid Friskis & Svettis Uppsala där
verksamhetschefen samt två funktionärer intervjuades. En narrativ litteraturgenomgång
genomfördes för att få en ökad förståelse av litteraturfältet kring ideella organisationer och
engagemanget i dessa.

Det teoretiska ramverket som studien tillämpar berör motivationsteorier enligt: Ryan & Deci,
Maslow, Herzberg et al samt Hackman & Oldham. Teorierna bekräftas utifrån den insamlade
empirin. Det förekommer således inre och yttre motivation hos funktionärerna i föreningen.
Empirin visar att funktionärerna anser att arbetet bidrar till självförverkligande. Det råder,
utifrån empirin, inget missnöje av hygienfaktorer vid arbetsplatsen och motivationsfaktorerna
genererar en ökad motivation hos funktionärerna. Sedermera sker en matchningen mellan
arbetare och arbete. Funktionärer kan således välja de uppdrag som passar denne bäst.
Matchningen sker också utifrån föreningen då de kan omfördela tjänsterna när de anser att
den sökande passar bättre till ett annat uppdrag.

Det som får majoriteten av funktionärerna att fortsätta engagera sig är den rekryteringsprocess
som förekommer hos föreningen i Uppsala. Rekryteringsprocessen strävar efter att rekrytera
funktionärer som kan upprätthålla den goda kvaliteten. Om föreningen istället tar in alla
sökande mister de kvaliteten vilket också bidrar till att dess rykte försämras. Det är således
viktigt att föreningen inte rekryterar de funktionärer som inte uppfyller kraven för uppdragen.
Med ett gott rykte kan funktionärer känna sig stolta av att arbeta inom föreningen och därmed
fortsätta att engagera sig ideellt. Ett gott rykte ger upphov till att fler medlemmar engagerar
sig. Motivationen hos funktionärerna vid Friskis & Svettis Uppsala präglas av en god
arbetsmiljö samt att alla delar samma intresse, träning.

,

Keeping volunteers motivated and committed to non-profit organizations is essential due to
the fact that they often depend on them for continued survival. Furthermore organizations
over the world struggle to retain and motivate volunteers. However, volunteerism in Sweden
tells a different story with its long and stable commitment with regards to volunteering among
its citizens.

The purpose of this paper is to examine how a non-profit organization can both motivate and
retain volunteers during an extended period of time and how volunteers perceive this. To
fulfill said purpose, a qualitative research strategy using semi-structured interviews was
conducted. The empirical data was gathered from interviews with volunteers from the
organization Friskis & Svettis Uppsala.

A variety of motivational theories forms the theoretical framework used in this paper and
includes: Ryan & Deci’s use and definition of intrinsic and extrinsic motivation, Maslow’s
hierarchy of needs, Herzberg’s two-factor theory and Hackman & Oldham’s job
characteristics theory.

The study suggests that a distinct and clear recruitment process has a positive impact on the
retention of volunteers when their skills are matched with appropriate tasks. The study also
suggests that a friendly and caring environment is instrumental in keeping the volunteers
motivated during an extended period of time.

Main title:Hur motiverar och behåller ideella organisationer sina funktionärer?
Subtitle:en fallstudie av Friskis & Svettis Uppsala
Authors:Alexopoulos Fleur, Madeleine and Berglund, Joakim
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1078
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:funktionärer, motivation, rekrytering, ideella organisationer, bibehållande av funktionärer, volontär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2017 10:41
Metadata Last Modified:29 Jun 2017 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics