Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Maria, 2017. Feeding beaviour of slaughter pigs (Sus Scrofa) kept in a Swedish conventional system. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
383kB

Abstract

The management and keeping of slaughter pigs are normally highly controlled and achieving a good feed effiency is one of the pork industriy’s main goals. When being kept in a conventional system the pigs do not have a good opportunity to perform natural feeding and foraging behaviours which could lead to frustration and a negative welfare. Pigs are as well commonly kept at a high density and therefor have difficulties keeping a distance to eachother. This could also lead to increased frustration and aggressive encounters during feeding. Twelve pens were liquid fed three times a day, with observations made during their lunch feeding. The actual feeding had a short duration in all pens with a maximum time of approximately five minutes. Results show that pigs were lying down and being inactive during the main time of the observations. Other commonly performed behaviours were substrate explore, fixtures explore, nosing pig, walking, eating and head throwing. In correlation with feeding the three latter behaviours increased, but only walking was significant (P<0.05, F=15.52). A delayed feeding did not seem to effect animals negatively as the pigs in the four latest pens were lying down (F=3.30, P=0.103) and seemed more calm in comparison with the four first fed. When comparing pens being mixed or not, mixed pens performed fixtures explore (F=13.28, P< 0,002) more often and lying (P<0.05, F=32.44) to a less extent. The mixed pens also had a higher average slaughter weight (P<0.05, T= 2.91). More research considering long-term effects of mixing pigs should therefore be prioritized. Belly nosing was performed frequently in all pens and since this behaviour could be an indicator of stress, it should be further analyzed. Inactive behaviour demonstrated to highest extent by all pigs could be a result of different causes. Though, the author believes that is caused by boredom and not having access to perform other behaviours. This is why more effort should be put into prolonging the feeding time and keeping the pigs occupied during a larger part of the day.

,

Hur slaktsvin hålls och hanteras är normalt sätt högt kontrollerat och att ha en effektiv foderomvandling är ett av det viktigaste målen att uppfylla inom fläskköttsindustrin. I ett konventionellt system har grisarna inte goda möjligheter att utföra ett naturligt födosöksbeteende, vilket kan leda till frustration och en negativ djurvälfärd. Grisarna hålls också vanligen under hög densitet och har därför svårt att hålla avstånd gentemot varandra. Det kan leda till ökad frustration och att aggressiva kronfontationer uppstår under utfodringen. I studien användes 12 boxar som blötutfodrades tre gånger per dag, med observationer utförda endast under lunchutfodringen. Födointaget hade i alla boxar en kort duration och uppvisades under cirka fem minuter. Resultaten visar att grisarna var inaktiva och låg ner under största delen av tiden. Andra vanligt förekommande beteenden var undersöker bottensubstrat, undersöker inredning, nosar på annan gris, går, äter och stångar med huvudet. I samband med ufodringen ökade de tre sist nämnda beteenda, men endast går var signifikant (P<0.05, F=15.52). En fördröjd utfodringen visade sig inte påverka djuren negativt eftersom att grisarna i de fyra sista boxarna verkade mer lugna och låg ner i högre grad (F=3.30, P=0.103). Vid en jämförelse av boxar med grisar antingen blandade
5
från olika kullar eller inte, utförde de i blandade boxar utforskande av inredning i högre utsträckning (F=13.28, P< 0,002) och låg ner under kortare perioder (P<0.05, F=32.44). Blandade boxar hade även en högre medelslaktvikt (P<0.05, T= 2.91). Mer forskning med fokus på hur grisar påverkas över en längre tid av att blandas borde prioriteras. Magnosning var ett annat beteende som utfördes frekvent i alla boxar. Eftersom att beteedent kan påvisa stress, borde det analyseras och utforskas i högre utsträckning. Ett inaktivt beteende uppvisades i hög grad hos alla individer och kan ha många olika orsaker. Dock, tror författaren att beteendet är ett resultat av leda och att grisarna inte har möjlighet att uföra andra beteenden. Därför behövs mer resurser läggas på att utöka tiden för födointaget och att hålla grisarna sysselsatta under en större del av dygnet.

Main title:Feeding beaviour of slaughter pigs (Sus Scrofa) kept in a Swedish conventional system
Authors:Karlsson, Maria
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:685
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:slaughter, pig, conventional, feeding, behaviour, frustration, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6463
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6463
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:English
Deposited On:27 Jun 2017 09:42
Metadata Last Modified:27 Jun 2017 11:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics