Home About Browse Search
Svenska


Joelsson, Martin and Sundberg, Herman, 2017. Hur ett företag arbetar med sin uppförandekod : en fallstudie av Volvokoncernen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Medvetenheten om hållbarhet för företag och hållbarhetsarbete har under senaste decenniet blivit en självklar ”aspekt” att ta ställning till. Termen hållbarhetsarbete kan bestå av flera olika företeelser och som exempel kan nämnas gröna strategier, tillhandahållande av hållbarhetsredovisning samt upprättandet av efterlevnadsprinciper. Det senare kallas för Code of Conduct, CoC, och är huvudområdet för denna uppsats.
För denna uppsats utfördes en fallstudie av Volvokoncernen i syfte att undersöka en funktion inom företaget som benämns “företagsuniversitetet”. Företagsuniversitetet har haft som syfte att erbjuda alla inom organisationen samma utbildningsmöjligheter samt att förmå de anställda att anamma de principer som skall efterföljas. Primärdata insamlades och en intervju genomfördes med en respondent på företagsuniversitet. Sekundärdata har bestått av Volvokoncernens CoC samt offentlig information om företagsuniversitetet. Tidigare forskning har inte i speciellt undersökt hur företag operationaliserar/sprider CoC. I ett företags globala organisation, som Volvokoncernen, har det beskrivits som komplext att få alla att arbeta mot samma mål och efter samma hållbara principer. Här kan det vara intressant att undersöka hur företagsuniversitet hos Volvokoncernen operationaliserar CoC. Tidigare studier visat att kommunikationen med CoC inom en global organisation ofta brister så fanns även ett intresse av att undersöka hur kommunikationen av CoC ser ut. För att undersöka detta närmare har denna studie fokuserat på teorier om hållbarhet t.ex. Corporate Social Responsibility, CSR, där fokus har legat på hållbara strategier och CoC. Dessutom har denna studie även handlat om hur kommunikation kan se ut.
Genom att ha insamlat empiriska data samt analyserat dessa mot valda teorier, visar denna studie att företagsuniversitetet hos Volvokoncernen operationaliserar CoC via de utbildningar som företagsuniversitetet står för. CoC vävs där samman med utbildningar. Företagsuniversitetet är utformat så att en gemensam företagskultur efterfrågas och därmed läggs stor vikt vid att utbildningarna får samma betydelse för alla oavsett var i den globala koncernen en person befinner sig. Operationaliseringen öppnar för kommunikationen. Den semiotiska kommunikationsmodellen kan på ett bra sätt beskriva hur kommunikationen ser ut då betydelsen av budskapet enligt denna modell är av central betydelse framför en enklare linjär kommunikationsmodell.

,

Awareness of sustainability and sustainable performance has become a matter for organizations and companies. Sustainable performance or work consists of several specializations, for example green strategies and code of conduct. It has been stated in earlier studies that the importance of the code of conduct to get through to everyone in the whole organization in order to make the organization fulfill the code of conduct in a satisfactory way.
A case study of Volvo Group was performed in order to answer the questions about how an organization operationalize the code of conduct through a phenomena called “Volvo Group University”. Volvo Group University has the purpose of educating the employees. Futhermore, it is of importance to investigate how the code of conduct is communicated in a globalized organization, especially since earlier studies have shown that it is a complex problem to make the meaning of the code of conduct the same for everyone in a global organization. Theories used in this paper are based on sustainability and operationalizing/communications and include for example corporate social responsibility and the communication model of semiotics.
This studys conclusions states that the Volvo Groups code of conduct is operationalized through the educations that are existing in the Volvo Group University where it can be described as interwoven. Volvo Group University helps the individuals in the organization to understand the meaning of the code of conduct no matter where you live or what cultural basis you rely upon on.

Main title:Hur ett företag arbetar med sin uppförandekod
Subtitle:en fallstudie av Volvokoncernen
Authors:Joelsson, Martin and Sundberg, Herman
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Richard, Ferguson
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1072
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Code of Conduct, uppförandekod, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6418
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6418
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2017 11:16
Metadata Last Modified:08 Jun 2017 11:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics