Home About Browse Search
Svenska


Ek Terlecki, Frida, 2017. Assessment of nematode parasitism and clinical parameters in goats and sheep in Mongolia. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

SUMMARY
Haemonchus contortus is one of the most pathogenic gastrointestinal parasites of small ruminants in the world and causes major losses and animal welfare issues in the animal husbandry. In Mongolia, over a third of the population lives as pastoral herders and relies largely on animal husbandry for food, and livestock production plays an important role in the national economy. The aim of this study was to compare the occurrence of H. contortus in goats and sheep in different environments; desert, grassland and forest steppe. This was done by investigating the occurrence of trichostrongylid eggs and the variations in the clinical parameters in the different locations and host species. Species identification of H. contortus was unsuccessful due to complications in the PCR analysis. The study was conducted on 88 heads of goats and 80 heads of sheep from 3 different locations in Mongolia; South Gobi, Bayan Unjuul and Khuvsgul. Faecal and blood samples were collected and FAMACHA© and BCS were estimated for every individual. The faeces were analysed for trichostrongylid eggs (FEC), and blood samples were analysed for haemoglobin and PCV.
The FEC of trichostrongylid eggs showed that 98.2 % of the sampled animals indicated no or low worm burdens, with a mean FEC of 68.8 (± 108.3 SD) for sheep and 67.6 (± 108.8 SD) EPG for goats. Mean FEC of trichostrongylid eggs was significantly lower in the desert region (South Gobi), which is in accordance with previous research in Mongolia. In contrast to previous research, no correlation was found between FEC of trichostrongylid eggs and FAMACHA©. There were host species differences for FAMACHA©, haemoglobin values below reference level and in animals with BCS ≤2.5. Goats scored higher on mean FAMACHA© and had a higher occurrence of animals below reference level for FAMACHA©, haemoglobin and BCS. Differences in locations were found in goats for FAMACHA© >3, haemoglobin values below reference level and BCS. Goats in South Gobi had a high occurrence of values that deviate from the normal range for FAMACHA© and haemoglobin, and with lower mean BCS, differing significantly from goats in other locations. In line with previous studies, there was a significant negative correlations between haemoglobin values and FAMACHA© (r = -0.03) as well as between PCV and FAMACHA© (r = -0.58) in this study. However, no correlation was found between FAMACHA© and BCS in contrast to a previous study.
Species differences were found between common clinical parameters such as FAMACHA©, haemoglobin values and BCS. South Gobi appears to be a less beneficial location for goats, as the clinical parameters have a higher occurrence of values outside the normal range there. However, the causal relationships between the studied clinical parameters and parasitism could not be verified and require further research.

,

SAMMANFATTNING
Haemonchus contortus är en av de mest patogena gastrointestinala parasiterna hos små idisslare och ger stora förluster och djurhälsoproblem världen över. Över en tredjedel av Mongoliets befolkning lever som nomader och är beroende av djurproduktionen som föda, och djurproduktion spelar en stor roll för landets ekonomi. Målet med denna studie var att jämföra förekomsten av H. contortus hos får och getter i olika betesförhållanden; öken, stäpp samt stäpp med skogsinslag. Detta genomfördes genom att undersöka förekomsten av trichostrongylida ägg samt variationer av kliniska parametrar mellan lokalerna samt mellan får och getter. Identifiering av H.contortus misslyckades på grund av komplikationer i PCR analysen. I studien undersöktes totalt 88 getter och 80 får från tre olika delar av Mongoliet; South Gobi, Bayan Unjuul och Khuvsgul. För varje individ togs ett träckprov och blodprov, samt en värdering av FAMACHA© och BCS. Träckproven analyserades med avseende på trichostrongylida ägg (FEC) och blodprover analyserades med avseende på hemoglobin och hematokrit.
I studien visade sig 98.2 % av djuren ha en obefintlig till låg nivå av FEC och den genomsnittliga FEC var genomgående lägre än förväntad. FEC var signifikant lägre i South Gobi, vilket överensstämmer med tidigare forskning i Mongoliet. Till skillnad från tidigare studier sågs ingen korrelation mellan FEC och FAMACHA©.
Skillnader mellan får och getter sågs för FAMACHA©, hemoglobinvärden under referensintervall, samt hos individer med BCS ≤ 2.5. Getter hade generellt ett högre FAMACHA© -värde, samt hade fler individer utanför referensvärde för FAMACHA©, hemoglobin och BCS. Skillnader mellan lokaler sågs hos getter med FAMACHA© > 3, haemoglobinvärden under referensintervall samt BCS. Getter i South Gobi skilde sig signifikant mot getter i de andra lokalerna då de hade lägre BCS samt fler individer utanför referensintervall för både FAMACHA© och hemoglobin. I studien sågs en signifikant negativ korrelation i studien mellan både hemoglobin och FAMACHA©, samt mellan hematokrit och FAMACHA© vilket överensstämmer med tidigare forskning. Ingen korrelation sågs dock mellan FAMACHA© och BCS till skillnad från en tidigare studie.
Artskillnader sågs mellan flera kliniska parametrar som analyserades och detta skulle kunna påverka hur getter utvärderas i det kliniska arbetet. I South Gobi hade getter flera avvikande parametrar vilket gör att lokalens egenskaper hos framstår som mindre lämpade för getter. Sambanden mellan dessa är ännu inte kända och fortsatt forskning behövs.

Main title:Assessment of nematode parasitism and clinical parameters in goats and sheep in Mongolia
Authors:Ek Terlecki, Frida
Supervisor:Höglund, Johan
Examiner:Novobilsky, Adam
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:68
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:nematodes,, Mongolia,, sheep,, goats, nematoder,, Mongoliet,, får,, getter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6361
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6361
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:24 Apr 2017 12:08
Metadata Last Modified:24 Apr 2017 12:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics