Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Amanda, 2017. Foot and mouth disease in and near the Maasai Mara, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
242kB

Abstract

Livestock is very important to the sub-Saharan pastoralists, and the health and wellbeing of the cattle, which are a large portion of the livestock that the farmer keeps, can make or break a family’s livelihood. One important disease in cattle is foot and mouth disease (FMD), a highly contagious disease affecting many species of both cloven–hoofed wildlife and livestock such as cattle. The disease is caused by a virus of the genus Aphthovirus within the Picornaviridae family and is characterized by the formation of vesicles and ulceration in the mouth, on the snout, interdigital space and on the teats. Classical clinical signs include anorexia, excessive salivation and lameness. It is one of the most financially important livestock diseases in the world. In the western world, it is one of the most feared diseases of livestock since it brings great financial losses and can limit the international trade of both livestock and their derived products.
This study investigated the prevalence of active foot and mouth disease in three villages (Lemek, Endoinyo Narasha and Mara Rianta) in and around the Maasai Mara national reserve in Kenya. Further, the possible risk factors for FMD transmission were assessed with the help of a questionnaire that was administered to farmers of each investigated herd. The selected villages were all at different distances from the national reserve and have adopted different animal husbandry practices. The proximity of Mara Rianta to the national reserve allow the pastoralists to graze in the parks while in Endonyio Narasha and Lemek, many farmers practice sedentary grazing in fenced lands. In order to find suspected cases of FMD a brief clinical examination of the animals was done. Three animals from each of the 75 farms (25 farms from each of the three different villages) was examined, a total of 225 animals. Animals with suspected active lesions were tested using a lateral flow device (Svanodip FMDV antigen test) to detect FMD viral antigen from vesicular fluid or epithelial cells. In total 27 animals (11.6%) with suspected active lesions were tested and out of these, one was found to be positive.
There was no significant difference between the number of suspected active infections in the three different villages, therefore it was not possible to draw any conclusions regarding the potential risk factor of closeness to national park. More than 80% of the farmers were aware of FMD among neighbours. Analysis of the questionnaire yielded a statistically significant negative correlation between the likelihood of finding potential active infection and farmers to report having animals unwilling to walk or stand, which was reported in 19% of the farms. In contrary to that, it was more likely to find animals with suspected active FMD in farms where the farmer had reported seeing blisters in the mouth, snout or hooves, which was reported in 21% of the farms.
From this study one can conclude that a good question, in order to find animals with suspected FMD, is whether the farmer has any animals with blisters. This study confirms that FMD circulates in villages surrounding the national reserve Maasai Mara and concludes that more research is necessary which will help devise sustainable control strategies in the area.

,

Boskap är väldigt viktigt för bönderna söder om Sahara. Djurens hälsa och välmående är av stor vikt för hela familjens försörjning. En av de viktiga sjukdomarna hos boskap är mul- och klövsjuka (FMD), som orsakas av ett virus tillhörande familjen Picornaviridae och karakteriseras av blåsor och erosioner i munnen, på mulen, i klövspalten och på juvret hos klövdjur. Symtom som associeras med sjukdomen är anorexi, ökad salivering och hälta. Mul- och klövsjuka är en viktig sjukdom hos tamboskap. I västvärlden är det en av de mest fruktade sjukdomarna som drabbar boskap då den har möjligheten att hindra ett land från handel med klövdjur.
Den här studien undersöker prevalensen av aktiv mul- och klövsjuka i tre byar i och kring nationalparken Maasai Mara i Kenya, samt möjliga riskfaktorer för sjukdomen med hjälp av ett frågeformulär. Byarna låg alla på olika avstånd från nationalparken och hade olika sätt att hålla djuren. För att finna misstänkta fall av FMD gjordes en översiktlig klinisk undersökning av djuren. Tre djur från vardera av de 75 gårdarna som ingick i studien undersöktes, totalt 225 djur. Då det återfanns lesioner som tydde på en infektion av mul- och klövsjukevirus testades djuren för sjukdomen med ett snabbtest (Svanodip FMDV antigen test). Det testet detekterar FMD antigen från blåsvätska eller epitelceller. Totalt misstänktes sjukdomen finnas hos 27 djur, endast ett av dessa testade positivt för mul- och klövsjuka.
Det var ingen signifikant skillnad mellan antalet misstänkta infektioner mellan de tre olika byarna, och därför var det inte möjligt att utvärdera riskfaktorn avstånd till nationalparken. Av alla gårdar rapporterade mer än 80% att de hade hört om FMD hos gårdar i närheten, 19% hade upplevt djur som hade svårt att gå, och 21% hade observerat blåsor. Analysen av frågeformuläret gav en negativ statistiskt signifikant relation mellan bönder som rapporterade att deras djur hade visat ovillighet att stå eller gå och närvaron av misstänkta FMD fall. I motsats till det återfanns en korrelation mellan bönder som rapporterade att de hade sett blåsor i munnen, på mulen eller i klövspalten på deras djur och närvaron av misstänkta fall.
Som ett resultat av den här studien kan man dra slutsatsen att den bästa frågan att ställa till bönder då man letar efter misstänkta fall av mul- och klövsjuka är om de har sett blåsor på sina djur. Studien bekräftar även att mul- och klövsjuka cirkulerar i området kring nationalparken och leder till slutsatsen att fler studier är nödvändiga för att hitta ett sätt att kontrollera sjukdomen i området.

Main title:Foot and mouth disease in and near the Maasai Mara, Kenya
Authors:Karlsson, Amanda
Supervisor:Lindahl, Johanna and Mutiso, Daniel
Examiner:Johansson Wensman, Jonas
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:44
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Foot and mouth disease, FMD, FMDV, Kenya, Livestock, Prevalence, Cattle, Maasai Mara
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6815
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6815
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:11 Sep 2017 09:36
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics