Home About Browse Search
Svenska


Asp Tauni, Felicia, 2017. Association of Mycoplasma ovipneumoniae Infection with Respiratory Disease in Swedish Sheep. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

SUMMARY
The Swedish lamb production is steadily increasing and pneumonia is one of the diseases causing the greatest income losses. Pneumonia and pleuritis are two of the most common post-mortem inspection findings registered at routine slaughter amongst both sheep and lambs, and pneumonia is the most common finding at necropsied adult sheep that have been found dead.
It is essential to know which infectious agent causing the pneumonia in order to design an ideal treatment protocol for the flock. But the diagnostics of live animals is problematic and limited both by cost and by the fact that several of the bacteria is part of the commensal flora of the upper respiratory tract of healthy sheep, which can make the results unreliable. Mycoplasma ovipneumoniae is one of the agents associated with respiratory disease and is a part of the aetiology of mycoplasmosis, also called atypical pneumonia.
Penicillin is generally the first choice of treatment of suspected pneumonia but Mycoplasma spp. are naturally resistant against penicillin and therefore require antibiotics with a broader spectrum whether it should be treated. To reduce unnecessary use of broad-spectrum antibiotics it is necessary to increase knowledge about pneumonia in sheep and to develop the diagnostics.
If there were a way to determine the cause of the lesions already at the post-mortem inspection at slaughter you could get a foundation for a treatment strategy. Therefore, the aim of this study has been to examine whether a specific agent can be correlated to a specific gross pathological or histopathological appearance, as well as studying the prevalence of Mycoplasma ovipneumoniae and other bacterial agents in lung lesions found at routine slaughter in Sweden.
A total of 44 lungs with pneumonic lesions were collected from two slaughterhouses during the period of September-October. The lungs were examined macroscopically and histologically, photographed and samples were taken for a microbiological investigation including an aerobic bacterial culture and a Mycoplasma PCR. Three of the lungs were excluded from the project due to a deviant gross or histological appearance. Mycoplasma ovipneumoniae were isolated in 76% of the remaining lungs and Mannheimia haemolytica in 63%, always in combination with Mycoplasma spp.
Mycoplasma ovipneumoniae did not correlate with any of the histological findings but could be correlated to a specific gross appearance.
The study is financed by the Swedish SvarmPat program.

,

SAMMANFATTNING
Sveriges lammproduktion ökar stadigt och lunginflammation är en av de sjukdomar som orsakar störst inkomstförluster. Lunginflammation och pleurit är två av de vanligaste fynden som registreras vid slaktkroppsbesiktning på slakterier, och lunginflammation är den vanligaste diagnosen som ställs vid obduktion av får som har dött plötsligt.
För att utforma ett optimalt behandlingsprotokoll för besättningen är det essentiellt att veta vilket agens som orsakar lunginflammationen. Men diagnostiken på levande djur är problematisk och begränsas både av kostnad och av att många av bakterierna även kan förekomma normalt i näshålan hos friska får vilket gör resultaten osäkra. Mycoplasma ovipneumoniae är ett av de agens som hittas i samband med lunginflammation och orsakar det som i Sverige kallas för pälsfårshosta.
Penicillin är generellt förstahandsvalet för behandling av misstänkt lunginflammation men då Mycoplasma spp. är naturligt resistenta mot penicillin krävs ett antibiotikum med bredare spektrum om den ska behandlas. För att minska onödig användning av bredspektrumantibiotika är det nödvändigt att öka kunskapen kring vilka agens som brukar orsaka lunginflammation samt att utveckla diagnostiken.
Den här studien undersöker möjligheterna att utveckla ett system för att sortera ut besättningarna där hostan orsakas av Mycoplasma ovipneumoniae från besättningarna där orsaken till hostan är en annan. Om det vore möjligt att vid slaktkroppsbesiktningen utröna orsaken till lunginflammationen får man en grund för en bra behandlingsstrategi i den aktuella besättningen. Därför är målet med denna studie att undersöka om ett specifikt agens kan korreleras mot ett specifikt makroskopiskt eller histologiskt utseende, samt att även undersöka frekvensen av Mycoplasma ovipneumoniae i lunglesioner funna vid normalslakt i Sverige.
I denna studie som finansierats av svenska SvarmPat har totalt 44 lungor med lunginflammation samlats in från två slakterier i Uppland. Lungorna undersöktes makroskopiskt och histologiskt, fotograferades och ett prov togs för aerob bakterieodling och mycoplasma-PCR. Tre av lungorna uteslöts från projektet på grund av deras avvikande makroskopiskt eller histologiskt utseende. Bland övriga isolerades Mycoplasma ovipneumoniae från 76% av lungorna och Mannheimia haemolytica från 63% av lungorna, alltid i kombination med Mycoplasma spp. Mycoplasma ovipneumoniae kunde korreleras med ett makroskopiskt utseende men gick inte att korrelera till något specifikt av de frekvent förekommande histologiska fynden.

Main title:Association of Mycoplasma ovipneumoniae Infection with Respiratory Disease in Swedish Sheep
Authors:Asp Tauni, Felicia
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Södersten, Fredrik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:38
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Mycoplasma ovipneumoniae,, atypical pneumonia,, bronchopneumonia,, respiratory disease,, sheep,, pathology,, histopathology,, Mannheimia haemolytica,, Mycoplasma arginini,, treatment,, diagnostics, lunginflammation,, får,, patologi,, histologi,, etiologi,, behandling,, diagnostik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6359
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6359
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:24 Apr 2017 11:53
Metadata Last Modified:24 Apr 2017 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics