Home About Browse Search
Svenska


Alexius Lindgren, Michelle, 2017. Factors affecting reproductive performance and health in dairy cows in Tajikistan. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In Central Asia one can locate the smallest landlocked country of the former Soviet Union;
Tajikistan. The country is a presidential republic and has been since the independence from
Russian Soviet 1991 and is now one of the 15 former Soviet countries with the lowest per
capita GDP. The private sector held most of the livestock, 60% during the Soviet era, which
rose to 90% 2006. During 2015, the private sector is producing up to 95% of the total
production of raw milk in the country. The large scale farms are few, however uprising and
striving for expansion. The average milk yield is 8 liters, ranging from 2.2 liters up to 17.7
liters in a typical commercial dairy farm in Tajikistan.
An effective and financially successful dairy production is based on the efficient reproductive
performance by the dairy cow. And the cow’s fertility performance is based on and affected
by several factors which make reproductive management a challenge for the everyday farmer;
no matter if the dairy production lays in Tajikistan or Sweden, the foundation of an effective
production is the same.
Because of the high portion of subsistence farming and no existing central data recording in
Tajikistan, there is little insight in reproductive health management of the dairy cows in the
country. The purpose of the current study was therefore to assess the reproductive
performance and identify the occurrence of reproductive disorders in the dairy cows in
Tajikistan, as well as to identify factors in the environment and management that may have an
impact on reproductive performance. The study was conducted in five districts bordering the
main capital Dushanbe. In total 114 cows from 10 farms were examined in the five districts.
A personal interview was conducted at each farm and an adjusted clinical examination
regarding reproductive health was performed on a number of random selected cows.
The results show that an immense majority of the cows were not pregnant at an anticipated
time point in the intensive dairy production systems. The reproductive performance of the
dairy cows in the studied farms was assessed as low. This was mainly based on the high age at
first calving, high percentage of non-pregnant cows, low daily milk yield and prolonged
calving interval. The majority of the cows had an age of more than 3 years at first calving and
the mean amount of milk produced in liters per day per cow was 11.9±7.6 liters. The main
reproductive disorders that occurred in the study was anestrus and endometritis. The farmers
often lacked knowledge regarding oestrus detection and the economic value of performing
standardized pregnancy diagnosis. The handling of documentations of the reproductive dates
was also clearly questionable regarding accuracy and availability of the records.

,

I Centralasien finner man det minsta inlandet i före detta Sovjetunionen; Tajikistan. Landet är
en republik sedan självständigheten från ryska Sovjet 1991 och är nu en av de 15 f.d.
sovjetiska länder med lägst BNP per capita. Den privata sektorn höll mest boskap, 60% under
den sovjetiska eran, och 2006 hade den andelen stigit upp till 90%. Under 2015 producerar
fortfarande den privata sektorn upp till 95% av den totala produktionen av obehandlad mjölk i
landet. De storskaliga mjölkproducenterna är få, men majoriteten strävar efter att expandera
sin produktion. Den genomsnittliga mjölkavkastningen är 8 liter, men varierar från 2,2 liter
upp till 17,7 liter i en typisk kommersiell mjölkgård i Tajikistan.
En effektiv och framgångsrik mjölkproduktion baseras på en effektiv reproduktionsförmåga
hos mjölkkorna. Kons fertilitet är baserad på och påverkas av flera faktorer, vilket gör att
tillsynen och hanteringen av den reproduktiva hälsan och förmågan hos korna är en ständig
utmaning för mjölkbonden; oavsett om mjölkproduktionen är belägen i Tajikistan eller i
Sverige, så är grunden för en effektiv produktion densamma.
På grund av den höga andelen av självförsörjande jordbruk och avsaknaden av en central kodatainsamling
i Tajikistan, finns det lite insikt i hur den reproduktiva hälsan hos mjölkkorna i
landet är. Syftet med föreliggande studie var därför att utvärdera reproduktionsförmågan och
identifiera förekomsten av reproduktionsstörningar hos mjölkkorna, liksom att identifiera
miljö- och skötselfaktorer som kan påverka reproduktionsförmågan. Information erhölls
därför från fem distrikt vilka gränsar till huvudstaden Dushanbe i Tajikistan. Totalt 114 kor
från 10 gårdar undersöktes i de fem distrikten. En personlig intervju genomfördes vid varje
gård och en anpassad klinisk undersökning avseende reproduktiv hälsa utfördes på ett antal
slumpmässigt utvalda kor.
Resultaten visar att en överväldigande majoritet av korna inte var dräktiga som förväntat vid
den tidpunkt de borde vara i ett intensivt optimerat produktionssystem. Den reproduktiva
prestationen hos mjölkkorna bedömdes som låg på de besökta gårdarna. Detta baseras
huvudsakligen på den höga inkalvningsåldern, höga andelen av icke-dräktiga kor, låga dagliga
mjölkavkastningen och de långa kalvningsintervallen. Majoriteten av korna hade en
inkalvningsålder på över 3 år och medelmängden producerad mjölk i liter per dag och ko var
11.9±7.6 liter. De huvudsakliga reproduktiva störningarna funna i studien var anöstrus och
endometrit. Bönderna saknade ofta kunskap om brunstkontroll och det ekonomiska värdet av
att utföra standardiserade dräktighetsundersökningar. Hanteringen av kalvnings- och
inseminationsdatum samt allmän journalföring av djuren var också tydligt bristfällig avseende
noggrannhet, användbarhet och sanningsenlighet.

Main title:Factors affecting reproductive performance and health in dairy cows in Tajikistan
Authors:Alexius Lindgren, Michelle
Supervisor:Båge, Renee
Examiner:Lindahl, Johanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:5
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:reproduction, dairy production, Tajikistan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6357
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6357
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:24 Apr 2017 11:45
Metadata Last Modified:26 Nov 2018 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics