Home About Browse Search
Svenska


Elwing, Bodil, 2017. Effect of freezing and thawing rates on camel sperm quality. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
421kB

Abstract

The objective of this study was to evaluate the effect of different freezing rates and thawing
temperatures on the quality of camel spermatozoa post thawing. Ten ejaculates from five male
camels were frozen at five different freezing rates, achieved by placing the straws at specific
heights above the surface of liquid nitrogen for different times (4 cm for 15 min; 1 cm for 15
min; 7 cm for 15 min; 7 cm for 5 min + 4 cm for 3 min; 4 cm for 5 min + 1 cm for 3 min)
followed by storage in liquid nitrogen. Two thawing temperatures (60°C for 10 sec or 37° for
30 sec) were subsequently tested. The sperm samples were evaluated for total and progressive
motility, kinematics, membrane and acrosome integrity and membrane functionality zero, one
and two hours post thawing. Camel sperm showed a high tolerance for freezing rates with small
differences between the different freezing rates. Significantly (p<0.05) better values for sperm
characteristics were obtained from the fastest freezing rate compared to a slower rate for total
and progressive motility and some kinematic parameters, but no treatment was found to be
significantly better for all parameters of sperm quality. However, post thaw sperm quality was
better with the faster thawing rate compared to the lower rate. No interactions between freezing
and thawing rates were found in the study. In conclusion, according to this study, a fast freezing
rate may be more beneficial for camel spermatozoa than slower freezing rates, and the thawing
should be conducted at 60°C.

,

Syftet med denna studien var att utvärdera om olika frysningsgrader och
upptiningstemperaturer kan påverka kvaliteten hos kryokonserverad kamelsperma efter
upptining. Tio ejakulat från fem olika hanar frystes i fem olika hastigheter, hastigheterna
bestämdes av avståndet från provet till ytan av flytande kväve (4 cm i 15 min; 1 cm i 15 min; 7
cm i 15 min; 7 cm i 5 min + 4 cm i 3 min; 4 cm i 5 min + 1 cm i 3 min) och kryokonserverades
sedan. Två olika upptiningstemperaturer (60°C i 10 sekunder eller 37°C i 30 sekunder)
utvärderades sedan. Spermierna evaluerades med avseende på total och progressiv motilitet,
kinematiska parametrar, membran- och akrosomintegritet och membranfunktionalitet noll, en
och två timmar efter upptining. Kamelsperma visade hög tolerans för olika frysninghastigheter,
då det var små skillnader i resultat mellan de olika behandlingarna. Signifikant (p<0,05) bättre
värden för spermieegenskaper erhölls från den snabbaste frysningshastigheten i jämförelse med
en lägre hastighet med avseende på total och progressiv motilitet samt några kinematiska
parametrar, men ingen frysningshastighet var signifikant bättre än alla andra hastigheter för
någon parameter. Gällande upptiningstemperaturer visade snabb upptining (60°C i 10
sekunder) bättre resultat jämfört med lägre temperatur (37°C i 30 sekunder). Inga interaktioner
mellan frys- och upptiningshastigheter påträffades i studien. Sammanfattningsvis, enligt denna
studie, kan en snabb nedfrysningshastighet vara fördelaktig för kamelsperma, och upptining av
kamelsperma bör utföras vid 60 °C.

Main title:Effect of freezing and thawing rates on camel sperm quality
Authors:Elwing, Bodil
Supervisor:Morrell, Jane
Examiner:Axner, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:52
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Camel semen, cryopreservation, freezing rate, thawing temperature, motility analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6356
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6356
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Additional Information:Tillstånd för Embargo av detta arbete finns från prefekt på Institutionen för kliniska vetenskaper. Bifogar signerat intyg i separat mail
Deposited On:24 Apr 2017 11:37
Metadata Last Modified:24 Apr 2017 11:37

Repository Staff Only: item control page