Home About Browse Search
Svenska


Ottosson, Malin, 2017. Anti-Müllerian hormone in canine pyometra. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
487kB

Abstract

The anti-Müllerian hormone (AMH) determines whether a foetus develops a male or female phenotype but the hormone is also produced in the adult; in the testes in males and in ovaries in females. In the ovaries, it is produced by the granulosa cells surrounding the pre-antral to small antral stage follicles. This means that the concentrations of AMH in the blood varies with the presence of these follicles. Pyometra is a common and serious disease that affects many bitches with clinical signs like depression, fever, anorexia and even peritonitis or death. Endocrinological aberrations have been suggested to play a role in the pathogenesis.
The aim of the present study was to compare the concentration of AMH in bitches with pyometra with that in healthy bitches in the corresponding cyclus stage. The hypothesis was that there would be a difference in AMH concentrations between the two groups, which would indicate aberrant follicular dynamics in bitches with pyometra, possibly contributing to the pathogenesis of the disease.
Blood was collected from 14 bitches suffering from pyometra and 19 control bitches. The results showed that the AMH concentration in bitches is affected by both age and weight; the older and heavier, the lower concentration of AMH. No association was detected between AMH and uterine disease. This could possibly be due to the low number of bitches but it could also indicate that the development of pyometra is not due to early aberrant follicular dynamics. However, this study does not rule out any aberrant functions in later follicular dynamics that could include cysts or persistent follicles.

,

Det anti-Mülleriska hormonet (AMH) bestämmer om ett foster ska utveckla en hanlig eller honlig fenotyp men hormonet produceras även hos det vuxna djuret, i testiklarna hos hanar och äggstockarna hos honor. Hos honorna produceras AMH i granulosa cellerna som omger de pre-antrala till små antrala folliklarna. Detta innebär att koncentrationen av AMH i blodet varierar med närvaron av dessa folliklar. Pyometra är en vanlig och allvarlig sjukdom som drabbar många tikar med kliniska fynd så som nedsatt allmäntillstånd, feber, inappetens och i vissa fall bukhinneinflammation och död. Endokrinologiska avvikelser har föreslagits utgöra en del av patogenesen.
Målet med denna studie var att jämföra AMH-koncentrationen mellan tikar med pyometra och friska kontroller under samma cyklusstadium. Frågeställningen var om det fanns en skillnad i AMH-koncentration mellan de olika grupperna, vilket då skulle indikera en avvikande follikeldynamik hos tikar med pyometra och på så sätt bidra till att förstå patogenesen bakom pyometra.
Blod samlades från 14 tikar med pyometra och 19 kontrolltikar. Resultatet visade att AMH-koncentrationen hos tik påverkas av ålder och vikt (sjunker med stigande ålder och högre vikt). Inget samband med livmodersjukdom kunde påvisas. Det är möjligt att för få tikar undersöktes för att få fram ett sådant samband, men det kan också bero på att det inte är någon störning i den tidiga follikelutvecklingen hos tikar som gör att de utvecklar pyometra. Det utesluter dock inte att det kan vara störningar i de senare follikelstadierna, vilket kan ge upphov till cystor eller persisterande folliklar.

Main title:Anti-Müllerian hormone in canine pyometra
Authors:Ottosson, Malin
Supervisor:Ström Holst, Bodil and Hagman, Ragnvi
Examiner:Axnér, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:14
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Anti-Müllerian hormone, canine, pyometra
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6353
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6353
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:21 Apr 2017 11:37
Metadata Last Modified:21 Apr 2017 11:37

Repository Staff Only: item control page