Home About Browse Search
Svenska


Spåre, Philip, 2017. Retrospective study of infection rate in canine mastectomies without associated antibiotic prophylaxis. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
659kB

Abstract

Peri-operative antibiotics are often used by both veterinarians and physicians to prevent and treat surgical site infections (SSI). According to international guidelines, antibiotic prophylaxis is only required when it has been proven to be clinically necessary. Surgeries with no indication for prophylactic treatment with antibiotics include routine procedures such as cutaneous and superficial soft tissue surgeries and clean abdominal procedures.
The risk for developing SSI depends not only on external factors such as contamination of the surgical area but also on the patient’s health status and possible concurrent diseases such as e.g. diabetes.
Mammary tumours are the most common type of tumour to afflict female dogs. Thus, mastectomy is a common procedure and, in most cases, the gold standard for treatment. Depending on the size, location and invasiveness of the tumour, or tumours, different surgical approaches are available.
Mastectomy is usually a clean surgery. However, it can be a large reconstructive surgery due to the necessity to remove extensive amounts of tissue to achieve safety margins. Therefore, this procedure can have an increased risk for complications.
According to the literature, SSI rates in clean surgeries range between 0-6%. In the majority of the studies referred to, patients submitted for clean surgical procedures receive pre-operative antibiotics. This makes comparison of SSI rates unreliable. Moreover, to the best of the authors knowledge, there are no prior studies supporting the use of antibiotics in canine mastectomy.
This study included 65 separate surgeries, performed on 59 female dogs. This resulted in 95 separate surgical wounds. The surgeries ranged from lumpectomies to radical mastectomies. Information concerning post-operative complications (i.e. SSI) were obtained from medical records.
Patients treated with pre-operative antibiotics and/or cortocosteroids were excluded (n=7). Complications reported were divided into; seroma, infection, suture reaction, dehiscensce/wound rupture and other.
The total incidence of complications was 20% (n=19/95), whereas SSI rates was 7.4% (n=7/95).
These results were similar to previously observed rates in studies analysing SSI rates in clean, surgical procedures receiving pre-operative antibiotics. In conclusion, this study provides no support for the use of perioperative antibiotics in mastectomy in otherwise healthy dogs.

,

Peri-operativ antibiotika används ofta av både veterinärer och läkare för att förhindra och behandla post-operativa sårinfektioner (SSI). Enligt internationella riktlinjer, skall antibiotika endast användas i ett profylaktiskt syfte när det är bevisat att det är kliniskt nödvändigt. Operationer utan indikation för profylaktisk antibiotikaterapi inkluderar rutiningrepp så som hud- och ytliga mjukdelsoperationer samt rena bukingrepp.
Risken att utveckla SSI grundar sig inte endast i påverkan från yttre faktorer såsom exempelvis kontamination av det kirurgiska området. Risken beror även på patientens hälsostatus och eventuella samtidiga sjukdomar såsom exempelvis diabetes.
Juvertumörer är den vanligaste tumörformen som drabbar tikar. På grund av detta är även mastektomi en vanlig operation, och i de flesta fall, den rekommenderade behandlingen. Beroende på storlek, lokalisation och eventuell infiltration av omliggande vävnader finns olika kirurgiska tillvägagångssätt.
Mastektomi är ett ingrepp vilket klassas som rent. Det kan dock inkludera omfattande rekonstruktion då det kan vara nödvändigt att avlägsna avsevärda mängder vävnad för att uppnå rena marginaler. Därmed ökar risken för komplicerad sårläkning.
Enligt literaturen är förekomsten av SSI, vid rena operationer, mellan 0-6%. I majoriteten av de studier som refereras till, har patienter som fått ren kirurgi utförd behandlats med pre-operativ antibiotika. Detta gör jämförelser med studier som denna, där det inte används, otillförlitliga. Vidare så saknas det, till författarens kännedom, tidigare studier som stödjer användningen av antibiotika vid mastektomier hos hundar.
I denna studie inkluderades 65 separata operationer utförda på 59 tikar. Detta resulterade i 95 separata kirurgiska sår. Operationerna varierade från lumpektomier till radikala mastektomier. Information gällande post-operativa komplikationer (d.v.s. SSI) erhölls från patientjournaler.
Inga patienter som blivit behandlade med pre-operativ antibiotika inkluderades. Komplikationer som rapporterades delades in i; serom, infektion, suturreaktion, sårruptur/öppning och övriga.
Den totala förekomsten av komplikationer var 20% (n=19/95), och förekomsten av SSI var 7.4% (n=7/95).
Dessa resultat liknar tidigare observerade resultat gällande förekomst av SSI i studier där patienter blivit behandlade med pre-operativ antibiotika vid kirurgiska ingrepp klassade som rena.
Sammanfattningsvis, visar denna studie inget stöd för profylaktisk antibiotikanavändning vid mastektomier på för övrigt friska hundar finns.

Main title:Retrospective study of infection rate in canine mastectomies without associated antibiotic prophylaxis
Authors:Spåre, Philip
Supervisor:Bergström, Annika and Vicente, David
Examiner:Höglund, Odd
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:55
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:canine mastectomy, SSI, prophylactic antibiotherapy, woundinfection, reconstructive surgery
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6352
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6352
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:21 Apr 2017 11:29
Metadata Last Modified:21 Apr 2017 11:29

Repository Staff Only: item control page