Home About Browse Search
Svenska


Näsholm, Maria, 2017. Analys av specifik vikt i hund- och katturin : det finns inget behov av specifik kattrefraktometer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
453kB

Abstract

Det säljs och används refraktometrar speciellt anpassade till katturin då katturin påstås vara mer refraktär än urin från andra djurslag. Orsaken till varför eller om det behövs är inte ordentligt utredd eller ifrågasatt, men studier visar att specifika kattrefraktometrar ger systematiskt lägre värden för den specifika vikten än övriga refraktometrar.
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns anledning att analysera specifik vikt i urin (USG) hos katt och hund med olika refraktometrar. Parade katt- och hundprover (42 av vardera djurslaget) med snarlik USG (± 0,002) analyserades avseende specifik vikt mätt med tre olika refraktometrar, uppvägd vikt med våg och osmolalitet. Skillnaden för vardera parameter inom paren jämfördes för att upptäcka eventuella systematiska skillnader mellan katt- och hundurin.
Kattrefraktometern gav systematiskt lägre USG än övriga refraktometrar för urinproverna från både hund och katt. Det fanns ingen signifikant eller systematisk skillnad gällande vägd vikt av urinen (p = 0,31) inom de parade hund och katturinproven. Urinproven från katt vägde inte mindre än prover från hund med snarlik specifik vikt (± 0,002). Katturinen hade däremot signifikant högre osmolalitet (p < 0,01) än hundurinen, vilket talar för att katter har fler små partiklar i urinen jämfört med hund.
Baserat på dessa resultat finns det ingen anledning att använda specifika kattrefraktometrar för analys av urinspecifik vikt hos katt.

,

Today specially made cat refractometers are being sold and used because it is suggested that urine from cats is more refractive than urine from another species. If a special cat refractometer is needed, and in that case why, is not properly investigated or questioned. Studies have shown that cat refractometers give a systematically lower urine specific gravity than other refractometers.
The aim of this study was to investigate whether it is necessary to use different refractometers when analyzing urine specific gravity in urine from cats compared to dogs. Urine samples from cats and dogs (n = 42 for each species) were paired based on similar urine specific gravity (± 0.002) and specific gravity measured with refractometers, weighed weight and osmolality were analyzed. The difference between the cat and the dog in each pair of samples was compared to detect possible systematical differences between urine from cats and from dogs.
The cat refractometer gave systematically lower values for urine specific gravity than other refractometers for both cat and dog urine. There was no significant or systematically difference between the species for weighed weight of the urine of the paired samples (p = 0,31). The urine samples from the cats did not weigh less than the urine samples from the dogs. However, the cat urine samples had significant higher osmolality than the dog urine samples (p < 0,01), which indicates that the cats have more and smaller particles in the urine compared to the dogs.
Based on the results from this study there is no motive for using a special cat refractometer when analyzing urine specific gravity in cats.

Main title:Analys av specifik vikt i hund- och katturin
Subtitle:det finns inget behov av specifik kattrefraktometer
Authors:Näsholm, Maria
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:Hanson, Jeanette
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:37
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:urinens specifik vikt, kattrefraktometer, digital refraktometer, osmolalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6339
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6339
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2017 08:53
Metadata Last Modified:19 Apr 2017 08:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics