Home About Browse Search
Svenska


Mårtensson, Frida, 2017. Biologisk variation av urinprotein och urinkreatinin hos friska hundar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
533kB

Abstract

Data på biologisk variation är viktiga för att veta hur användbara populationsbaserade referensintervall är, för att tolka betydelsen av förändringar i upprepade prover från samma individ, samt för att sätta analytiska kvalitetsmål. Inga studier har tidigare publicerats där den biologiska variationen av urinprotein och urinkreatinin hos hund har undersökts. Denna studie undersökte den biologiska variationen av urinprotein och urinkreatinin samt kvoten mellan dem (urinprotein/urinkreatinin-kvoten, UPC) i urinprov tagna 2 gånger per vecka i 5 veckor från 10 kliniskt friska hundar. Proverna frystes in och analyserades i duplikat i en analysomgång, och resultaten användes för att uppskatta storleken av biologisk variation inom individen (CVI), mellan individer (CVG), samt analysvariationen (CVA). Utifrån detta räknades sedan Indices of Individuality, Reference Change Values (RCV) samt analytiska kvalitetsmål för CVA ut. Den biologiska variationen var störst för urinprotein men i samma storleksordning för samtliga variabler. Mer specifikt var CVI för samtliga variabler 20 till 28%, CVG 15-33% och CVA 3- 6%. Index of individuality var högt för urinkreatinin men intermediärt för urinprotein och lågt för urinprotein/urinkreatinin-kvoten, vilket indikerade att medan populationsbaserade referensintervall är lämpliga för urinkreatinin är de av mindre nytta för urinprotein och av begränsat värde för UPC. När möjligt kan därför istället RCV användas för att utvärdera urinprotein och UPC, och resultaten indikerar att relativt stora förändringar (nära eller över 50%) mellan två på varandra följande prover krävs för att indikera en signifikant skillnad.

,

Data on biological variation are important in order to know how useful population-based reference values are, to interpret the importance of differences between two consecutive tests from the same individual and to set analytical quality goals. No studies have previously been published on the biological variation of urine protein and urine creatinine in dogs. This study investigated the biological variation of urine protein and urine creatinine and the ratio between them (urine protein-to-urine creatinine ratio, UPC) in urine samples taken twice weekly for 5 weeks from 10 clinically healthy dogs. The samples were frozen and analysed in duplicate in a single analytical run, and the results were used to assess the biological variation within subjects (CVI), between subjects (CVG), and the analytical variation (CVA). These data were then used to calculate Indices of Individuality, Reference Change Values (RCVs) and analytical quality goals for CVA. The biological variation were of the same order of magnitude for all variables, but largest for urine protein. Specifically, CVI was for all variables 20 to 28%, CVG 15-33% and CVA 3-6%. Index of individuality was high for urine creatinine but intermediary for urine protein and low for the urine protein-to-urine creatinine ratio, indicating that while population- based reference values are appropriate for urine creatinine, they are of less use for urine protein and of limited use for UPC. Therefore, when possible RCV can instead be used to evaluate urine protein and UPC, and the results indicate that relatively large changes between two consecutive tests (near or above 50%) are necessary to indicate a significant difference.

Main title:Biologisk variation av urinprotein och urinkreatinin hos friska hundar
Authors:Mårtensson, Frida
Supervisor:Lilliehöök, Inger and Höglund, Katja
Examiner:Svensson, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:36
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:urinprotein, urinkreatinin, kvot, variation, individ, analys, imprecision, individualitet, kvalitetsmål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6335
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2017 12:10
Metadata Last Modified:18 Apr 2017 12:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics