Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Mia, 2017. Attityder kring och användning av anestesi och analgesi vid ovariohysterektomi av katt hos veterinärer i Sverige : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
555kB

Abstract

Katter är historiskt sett underbehandlade för smärta. Syftet med denna studie var att undersöka hur veterinärer i Sverige förhåller sig till smärtlindring under och efter ovariohysterektomier på katt, samt att undersöka hur stor andel av veterinärerna som använder lokalbedövning under operationen. Studier har visat ett en multimodal analgesi ger bättre smärtlindring är när ett enskilt analgetiskt läkemedel används (Brondani et al., 2009). Det har även bevisats att preventiv smärtlindring är effektivare än när smärtlindringen ges efter den smärtsamma händelsen (Ingwersen et al., 2012), då det förhindrar windup och central sensibilisering (Robertson, 2005b).
En enkät skickades ut till verksamma veterinärer i Sverige där de fick svara på frågor om bl.a. vilka läkemedel de använder för pre-medicinering, induktion och underhåll, om de använder lokalbedövning och i så fall var, hur länge katterna får postoperativ smärtlindring, samt var de jobbar i Sverige och hur länge de har varit kliniskt verksamma.
En stor majoritet (97,4 %) av respondenterna ger smärtlindring pre-operativt, och söver katterna dissociativt med ketamin. 18,4 % ger någon form av lokalbedövning under operationen, och de som ger lokalbedövning ger statistiskt signifikant längre tids smärtlindring postoperativt, än de som inte använder lokalbedövning. Enkätstudien visar att veterinärer i Sverige oftast ger smärtlindring preoperativt, men att de kan öka sin användning av lokalbedövning under ingreppet för ett bättre anestesiprotokoll.

,

Cats have historically been undertreated for pain. The goal of this study was to examine what the attitudes of Swedish veterinarians are regarding analgesia during and after ovariohysterectomies of cats, and to look into how many of these use local anesthetics during the surgery. Studies have shown that multimodal analgesia gives greater pain relief than the use of a single substance (Brondani et al., 2009). It has also been proven that preventive pain relief is more effective than analgesia given after a painful procedure (Ingwersen et al., 2012), because it prevents windup and central sensitization (Robertson, 2005b).
A study was sent to clinically active veterinarians in Sweden, detailing questions about which drugs they use for pre-operative medication, induction and to maintain sedation, and if they use local anesthetics. Questions also included how long the patients receive post-operative pain relief and how long the veterinarians had worked clinically.
A large majority (97,4 %) of the respondents gives analgesic drugs pre-operatively, and operate during dissociative anesthesia with ketamine. 18,4 % of veterinarians gives some form of local anesthetics during surgery, and those that do gives post-operative analgesics for a statistically significant longer period of time than those who do not use local anesthetics. The study shows that Swedish veterinarians often give pre-operative pain relief, but could stand to increase their use of local anesthetic drugs before and during surgery for an improved analgesic protocol.

Main title:Attityder kring och användning av anestesi och analgesi vid ovariohysterektomi av katt hos veterinärer i Sverige
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Petersson, Mia
Supervisor:Gånheim, Carina
Examiner:Höglund, Odd
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:43
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:ovariohysterektomi, katt, enkätstudie, läkemedelsanvändning, lokalbedövning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2017 07:32
Metadata Last Modified:04 May 2017 07:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics