Home About Browse Search
Svenska


Lithner, Jenny, 2017. Is topical treatment with Crystavet® an effective treatment of Malassezia overgrowth in dogs? : – a pilot study.. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
406kB

Abstract

Malassezia spp. are commensals of the canine skin flora. Opportunistic skin infections involving overgrowth of Malassezia are often found in intertriginous areas or associated with one or several underlying medical conditions affecting the host defence of the skin barrier. Symptoms include pruritus, erythema, alopecia, lichenification, hyperpigmentation, scaling and moist skin surface with a greasy, malodorous exudate. A diagnosis of Malassezia dermatitis is indicated when skin with cutaneous lesions and Malassezia overgrowth responds to antifungal therapy.
Treatments available with the indication of Malassezia overgrowth include both systemic treatment with azole derivatives or allylamine and a wide variety of agents for topical treatment. Available topical treatment options include azole derivatives and antimicrobial agents, many of which lack sufficient evidence base. Therefore, the need for randomized, controlled trials evaluating topical antimicrobial agents available and marketed for Malassezia overgrowth is urgent.
The purpose of this study was to evaluate the efficacy of a new topical product, Crystavet® (1% hydrogen peroxide, Bioglan, Malmö, Sweden), for the treatment of Malassezia overgrowth in a prospective, open, randomized, controlled study design using a split-body protocol. In total, 22 anatomically distinct skin areas from ten dogs were included. The efficacy of Crystavet was compared to a reference product of 4% chlorhexidine and evaluated based primarily on the reduction of Malassezia yeast obtained by cytology. Secondly, the efficacy was evaluated by quantitative culture of Malassezia spp., clinical skin lesion score and degree of pruritus pre and post treatment.
Treatment with both Crystavet and the reference product reduced Malassezia population sizes and clinical parameters significantly, without any difference in efficacy noted between the products. No adverse reactions were recorded and owners rated the treatment as easy to perform. These results suggest that topical treatment with Crystavet (1% hydrogen peroxide) is effective and safe for the treatment of localized Malassezia overgrowth in dogs. The results also suggest that the antifungal efficacy of 1% hydrogen peroxide is similar to that of 4% chlorhexidine for Malassezia species. Further studies including a larger sample size are needed to confirm these results.

,

Malassezia spp., även kallad jästsvamp, är en del av hundens normala mikroflora. Opportunistiska hudinfektioner med jästsvampsöverväxt uppstår ofta i intertriginösa områden eller sekundärt till medicinska tillstånd som påverkar hudens barriär och försvarsmekanism. Kliniska tecken som uppstår är klåda, erytem, alopeci, lichenifikation, hyperpigmentering, mjäll samt en fuktig hudyta med illaluktande sekret. Diagnosen jästsvampsdermatit är verifierad när en inflammerad och skadad hudyta med jästsvampsöverväxt läker av efter svampdödande behandling.
Både systemiska och topikala behandlingsalternativ finns att tillgå för behandling av jästsvampsöverväxt. För systemisk behandling används azolderivat eller allylamin medan topikala alternativ innefattar både azolderivat samt en mängd antimikrobiella substanser. För flertalet av dessa saknas tillräcklig evidens. Det finns därför ett stort behov av randomiserade, kontrollerade studier som utvärderar effekten av topikala behandlingsalternativ för jästsvampsöverväxt.
Syftet med den här studien var att utvärdera effektiviteten av en 1% väteperoxid baserad produkt, Crystavet® (Bioglan, Malmö, Sweden), vid behandling av jästsvampsöverväxt hos hund i en prospektiv, öppen, randomiserad, kontrollerad studie. Ett split-body protokoll användes och Crystavets effektivitet jämfördes med en 4% klorhexidinprodukt som referens. Totalt inkluderades 22 anatomiskt skilda hudområden från tio hundar. Behandlingens effektivitet utvärderades i förstahand baserat på minskning av antalet jästsvampar påvisade via cytologi. I andra hand utvärderades behandlingens effekt genom kvantitativ odling av jästsvamp, kliniska lesionscore och grad av klåda innan och efter behandling.
Behandling med både Crystavet och referensprodukt resulterade i en signifikant minskning av jästsvampar och kliniska mätvärden, behandlingarna skiljde sig inte signifikant åt i sin effektivitet. Inga biverkningar rapporterades och djurägarna ansåg att behandlingen var enkel att utföra. Resultat från den här studien indikerar att topikal behandling med Crystavet (1% väteperoxid) är effektivt och säkert att använda vid behandling av lokaliserad jästsvampsöverväxt hos hund. Resultaten tyder även på att den jästsvampsdödande effekten av 1% väteperoxid är jämförbar med den hos 4% klorhexidin för jästsvampar av genuset Malassezia. Vidare studier med en större studiepopulation krävs för att bekräfta dessa resultat.

Main title:Is topical treatment with Crystavet® an effective treatment of Malassezia overgrowth in dogs?
Subtitle:– a pilot study.
Authors:Lithner, Jenny
Supervisor:Bergvall, Kerstin and Bagge, Elisabeth
Examiner:Pettersson, Ann
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:41
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Malassezia overgrowth, Malassezia dermatitis, hydrogen peroxide, Crystavet, chlorhexidine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6330
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6330
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:12 Apr 2017 11:47
Metadata Last Modified:12 Apr 2017 11:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics