Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Sofia, 2017. Rhipicephalus microplus inverkan på nötboskap. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

SAMMANFATTNING
Rhipicephalus (Boophilus) microplus, cattle tick, är en vitt spridd fästingart som angriper
bland annat nötboskap. Ofta fokuseras det på de sjukdomar som fästingen är vektor för, men
syftet i den här uppsatsen är att belysa effekten av själva fästingen på boskap.
Informationshämtning har skett genom en litteraturstudie. I det här arbetet har frågan om hur
fästingens parasitism påverkar boskap har produktionspåverkan studerats. Flertalet studier har
dragit slutsatsen att fästingangrepp har negativ inverkan på nötboskap med symtom som
minskad viktuppgång och försämrad mjölkavkastning. Effekterna av fästingangreppet tycks
bestå av dels en specifik effekt genom den anemi som kan uppstå då blodmål tas från
värddjuret, men även en metabolisk effekt som leder till bland annat hypoalbuminemi samt
anorexia. Mekanismen som ligger bakom de metaboliska störningarna är inte noga studerad,
men föreslås kunna orsakas av ett toxin producerat av fästingen. En förvärvad immunitet mot
R. microplus återfinns hos vissa boskap, och tros vara bättre hos Bos indicus jämfört med Bos
taurus. Frågan varför en förvärvad immunitet skiljer sig mellan raser behandlas i uppsatsen,
med fokus på om det finns någon skillnad och i så fall vad den utgörs av. Det verkar som att
B. indicus har en bättre förmåga att motstå fästingangrepp, och det genom att förhindra att
fästingen lyckas bita sig fast i huden. Den immunologiska orsaken till detta är ännu oklar. Hos
B. taurus har cellmedierade hypersensitivitetsreaktioner observerats i samband med
fästingbett, en reaktion som inte har hittats hos B. indicus. Den förvärvade immuniten verkar
vara genetiskt kopplad och ärftlig, men påverkas även av faktorer som klimat och djurets
pälstyp. Som bakgrund behandlas kort nötboskapens ursprung i den här uppsatsen, och enligt
den troligaste teorin har B. taurus och B. indicus skilda ursprung, med början i två olika arter
av uroxe. I enlighet med det har B. indicus och R. microplus ursprung ur samma område,
södra Asien, till skillnad från B. taurus. Det är möjligt att en samevolution har skett, vilket har
gett B. indicus bättre försvar mot angrepp av R. microplus.

,

SUMMARY
Rhipicephalus (boophilus) microplus, also called cattle tick, is widely spread across the
world. Studies involving the tick often focus on the ticks capacity as a disease carrier. In this
paper the effect on cattle by the tick it self is examined. Focus is mainly on two different
aspects, the effect on cattle production and the resistance of the host. Many studies agree on
the conclusion that the tick has a negative influence on cattle production. Results like reduced
weight gain and a reduction in milk yield is observed. There seems to be two different aspects
of at tick bite that is affecting the host. One direct effect resulting in anemia from the blood
loss caused by the blood consuming tick, but also a metabolic effect resulting in
hypoalbuminemia and anorexia. The reason to why the animals is showing signs of metabolic
disturbances is however unclear, with only suggestions of a toxin originating from the tick.
To the aspect of immunity, some cattle has the ability to resist the tick bites. There seems to
be a difference between cattle dependent of their breed and species. In several studies, Bos
indicus is suggested to have a better resistance than Bos taurus, demonstrade by a capability
to prevent the tick from biting. The reason to this is not completeley investigated, but the
immunological response to the tick bite differs between B. taurus and B. indicus. B. taurus
shows a cell mediated hyper sensitivity reaction, a reaction that hasn’t been found in B.
indicus. The cattles immuntiy seems to be genetically linked and is hereditary but is also
influenced by the weather and the animals type of fur. As a background, the evolution of
cattle is shortly mentioned. A diverged origin with beginning i two different types of aurochs,
with a possible coevolution of B. indicus and their aurochs ancestor Bos primigenicus
namandicus togheter with R. microplus. This can maybe explain why B. indicus is better
protected from the tick.

Main title:Rhipicephalus microplus inverkan på nötboskap
Authors:Jonsson, Sofia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2014:86
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Bos taurus, Bos indicus, nötboskap, Rhipicephalus microplus, immunitet, produktion, cattle,, rhipicephalus microplus,, cattle tick,, immunitet,, production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6296
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6296
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2017 06:57
Metadata Last Modified:06 Apr 2017 06:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics