Home About Browse Search
Svenska


Andervad, Jerker and Bernalt, Erika, 2017. Neonikotinoiders inverkan på pollinatörer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
586kB

Abstract

Neonikotinoider (NN) hör till världens mest använda pesticider mot skadedjur. NN sprider sig i naturen och har hittats i dammpartiklar, mark och ytvatten. NN sprids i hela plantan till nektar, pollen och guttationsdroppar vilket i sin tur drabbar oavsiktliga mål som pollinatörer. Kronisk exponering av NN leder över tid till att pesticiden ackumuleras i bikolonier. Förluster av insektspollinatörer beror på ett komplext samspel med synergistisk utgång. Bidragande faktorer är: brist på föda, sjukdomar, klimatförändringar, intensifierade jordbruk, virus och bekämpningsmedel. En försämrad pollineringstjänst gör att mångfalden av vilda växter minskar, växtodling försvåras och människans välfärd och livsmedelssäkerhet påverkas. Det totala ekonomiska värdet av pollineringen i hela världen har räknats till 153 miljarder euro. NN reducerar honungsbinas dans och minskar drönarnas spermieantal med 39 %. När humlor exponeras för NN presterar de sämre i födosökandet och korttidsminnet påverkas negativt. NN påverkar humledrottningens anatomiska tillväxt, ger missbildningar på äggstockarna och försämrad fysiologi. Humlans förmåga att föda upp sin egen avkomma minskar och produktionen av nya humledrottningar reduceras med 85 %. I fält har det visat sig att både humlor och solitärbins densitet minskar med NN-betat frö.

,

Neonicotinoids (NN) are among the most commonly used pesticides worldwide. Sub-lethal levels of the pesticide have been discovered in flower strips adjacent to sprayed fields. The spreading of NN throughout the plant, to nectar, pollen and guttation, will affect non-target species such as pollinators. Chronic exposure of NN leads to accumulation in bee colonies over time. The global decline in pollinators is due to complex interactions with synergistic outcome. Contributing factors are: climate change, agricultural intensification, food shortages, virus and pesticide usage. Inhibition of the pollination service may severely affect crop production, and human welfare and food security will be endangered. The economic value of pollination worldwide is estimated to 153 billion euros. NN affect the honeybee dance and reduce drone sperm by 39 %. Bumblebees exposed to NN show an alternated foraging ability and short-term memory is affected negatively. NN affect anatomical growth of bumblebee queens with defects in ovaries and impaired physiology. Reproduction of the bumblebee decreases and production of new queens is reduced by 85%. Field trials has found that both solitary bees and bumblebee density decreases with NN coated seeds.

Main title:Neonikotinoiders inverkan på pollinatörer
Authors:Andervad, Jerker and Bernalt, Erika
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Nilsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Neonikotinoid, pollinatör, honungsbi, vilda bin, pesticid, insekticid, humla, imidakloprid, diversitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6283
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6283
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2017 09:41
Metadata Last Modified:03 Apr 2017 09:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics