Home About Browse Search
Svenska


Fredricson, Isabelle, 2017. Hur interagerar travhästens hov med olika banunderlag?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

SAMMANFATTNING
Underlagets egenskaper och preparering påverkar hästens prestation och hållbarhet. En allmän uppfattning är att travhästarna presterar sämre på fibersandsunderlag än en traditionell travbana med sand, men tidigare studier har indikerat olika resultat. I denna studie har biomekaniska event mätts med höghastighetsfilmning på travhästar som har travat i 80 %, 90 % och 100 % av sin maxkapacitet på tre olika underlag (vaxad fibersand som preparerats på två sätt, samt en traditionell travbana av sand). Hovens uppbromsningslängd och -tid, steglängd, hastighet och stegfrekvens har analyserats. Underlagets egenskaper har mätts med en fallhejarbaserad mekanisk hov (OBST) som efterliknar hovens interaktion med marken och beskriver underlaget efter fem parametrar: ytfasthet, dämpning, elasticitet, grepp och enhetlighet. I detta examensarbete redovisas ytfasthet (vertikal acceleration) och dämpning (maximal belastning).
När hästarna travade i sin maximala kapacitet, nådde de en högre hastighet på det vaxade fibersandsunderlaget än på den traditionella travbanan. Den måttligt kompakterade fibersandbanan visade längst uppbromsningstid och kortast uppbromsningslängd. Den traditionella travbanan gav motsatt resultat. Dessa värden kan användas som ett mått på den kraft som uppstår under hovens uppbromsning. Den traditionella travbanans underlag hade avsevärt högre värden för maximal belastning (dämpning) och ytfasthet än underlagen med vaxad fibersand. Detta indikerar att vaxad fibersand skulle kunna ha en minskad risk för skador i hästens rörelseapparat. Hur banunderlag preparerats har en viktig betydelse i vilka egenskaper underlaget får. Studien visar att vaxat fibersandsunderlag kan prepareras på så sätt att den påminner om den traditionella travbanan. Fortsatta studier som mäter underlagets egenskaper i relation till biomekaniska event skulle kunna leda till utveckling av travbanor med underlag som ökar både prestation och hållbarhet.

,

SUMMARY
Track surface properties can affect both performance and risk of orthopedic health injuries of the horse. It is general supposed that synthetic track surface decrease trotter’s performance compare to traditional crushed sand track. However, earlier studies indicate different results. In this study biomechanical parameters on trotters was measured by high speed cameras when the horses trotted in three different speeds (80 %, 90 % and 100 % of their maximal capacity) on three different track surfaces (synthetic waxed track prepared in two different ways and traditional crushed sand). Hoof break time, hoof break length, stride length, velocity and stride frequency was analyzed. Properties of the ground was measured by an Orono Biomechanical Surface Tester (OBST), a mechanical hoof that mimics the hoof and ground interaction and describe the properties of the surface in 5 parameters: impact firmness, cushioning, responsiveness, grip and uniformity. This master’s thesis describe impact firmness (vertical acceleration) and cushioning (maximal load).
Horses trotting in maximal capacity achieved higher speeds on synthetic vexed track compare to crushed sand. The longest hoof break time and shortest hoof break length was on the moderately compacted synthetic vaxed track. Crushed sand track indicated opposite results. These results can be used when measure hoof break force. Crushed sand has considerably higher values for maximal load and impact firmness compare to synthetic vaxed track, thus indicate synthetic vaxed track may reduce risk of musculoskeletal injuries. Preparation procedures on a track surface effect its properties. This study indicate that synthetic waxed track can be prepared in a way that the properties became similar to crushed sand track surfaces. Further studies to measure the properties of the ground in correlation to biomechanical parameters should develop track surfaces thus stimulate both performance and orthopedic health.

Main title:Hur interagerar travhästens hov med olika banunderlag?
Authors:Fredricson, Isabelle
Supervisor:Roepstorff, Lars and Hernlund, Elin
Examiner:Bergh, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:58
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:hov, banunderlag, trav, biomekanik, hästar, hoof-ground interaction, track surfaces, trot, biomechanics, horses
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6277
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6277
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2017 11:09
Metadata Last Modified:22 Mar 2017 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics