Home About Browse Search
Svenska


Hultqvist, Caroline, 2017. Markörer för inflammation och smärta i serum och ledvätska hos halta hästar, en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

SAMMANFATTNING
Osteoartrit (OA) är en ofta förekommande orsak till hältor hos häst. De tidiga ledskadorna vid OA inkluderar ledinflammation och nedbrytning av ledbrosket. De strukturella ledskador som kan påvisas radiologiskt uppstår inte förrän sent i sjukdomsförloppet när en irreversibel vävnadsskada hunnit utvecklas. Därför finns ett behov av diagnostiska verktyg som upptäcker ledskadan tidigare. Än så länge finns ingen biomarkör för tidigt stadium av OA hos häst. Nerve Growth Factor (NGF), Interleukin-6 (IL-6) och substans P (SP) är alla potentiella biomarkörer avseende smärta och inflammation vid OA. Syftet med denna studie är att undersöka om dessa går att mäta i ledvätska och serum och se om något samband finns mellan hälta och koncentration.
I studien ingick 14 hästar, med ledvätska insamlat från flera leder i åtta av dessa. Totalt ingår 23 prover ledvätska och 10 prover serum. Samtliga prover samlades in från hästar som objektivt med dataprogrammet Qualisys och subjektivt av ortopediskt erfaren veterinär konstaterats halta. Med hjälp av ledanestesi kunde lederna klassificeras som hältutlösande eller inte. Koncentrationerna av NGF, IL-6 och SP i serum och ledvätska analyserades med ELISA. Samtliga tre biomarkörer kunde mätas i både ledvätska och serum med kommersiell ELISA. Däremot gick det inte att se några samband mellan koncentrationerna av biomarkörer och om leden var hältutlösande eller inte. Ytterligare studier med fler individer inkluderande en frisk kontrollgrupp fordras för att eventuella samband mellan hälta och koncentrationer av dessa biomarkörer i ledvätska och serum ska kunna utredas.

,

SUMMARY
Equine lameness is frequently caused by osteoarthritis (OA), with a low-grade joint inflammation. The early joint damage includes articular cartilage destruction and synovitis that cannot be detected radiologically. Radiographic lesions with structural bone lesions can be seen in later stages when the OA changes has progressed during a longer time. Therefore, there is a need for diagnostic biomarkers that can detect the joint lesions earlier. Today, there is no diagnostic biomarkersc for the early stages of equine OA. Nerve Growth Factor (NGF), interleukin-6 (IL-6) and substance P (SP) are all potential biomarkers for pain and inflammation related to early OA. The purpose of this pilot study is to investigate whether they can be measured in synovial fluid and serum by the aid of commercial ELISA and if the concentrations of the biomarkers are related to lameness.
The study included 14 horses, with synovial fluid samples from multiple joints in eight of these. In total the study includes 23 synovial fluids and 10 serum samples. All samples were collected from horses examined for lameness objectively with the Qualisys software and subjectively by veterinarians with orthopaedic experience. Intraarticular anaesthesia was used in order to detect the joint responsible for the clinical lameness. The joints were classified as “responsible for the lameness” or “not responsible for the lameness”. Measurable concentrations were obtained in the commercial ELISA for all three biomarkers. However, the material was too small to detect any relation between the biomarker concentrations and if the joint was responsible for the clinical lameness or not. Studies with a larger group of individuals, including a healthy, non lame control group are needed to evaluate if NGF, SP or IL-6 are potential biomarkers for pain and inflammation in the equine joint.

Main title:Markörer för inflammation och smärta i serum och ledvätska hos halta hästar, en pilotstudie
Authors:Hultqvist, Caroline
Supervisor:Löfgren, Maria
Examiner:Vargmar, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:59
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst,, osteoartrit,, NGF,, interleukin-6,, smärta,, substans P,, ekvin,, leder,, synoviala strukturer, horse,, osteoarthritis,, NGF,, interleukin-6,, pain,, substance P,, equine,, joints,, synovia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6280
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Mar 2017 07:46
Metadata Last Modified:17 Mar 2017 07:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics