Home About Browse Search
Svenska


Hagberg, Anna, 2016. Grön prevention - kreativa lärmiljöer. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

WarningThere is a more recent version of this item available.

Full text not available from this repository.

Abstract

This study aims to evaluate if pupils’ education outdoor in green space (during spring 2016),
has an effect on their experience of well-being and their level of learning. 40 pupils at the age
of 12 years old, took part in this study and two teachers. Results showed that the majority of
the pupils were highly satisfied with this intervention in green areas. 97,5 % of pupils showed
in self estimated experience evaluations the highest level of emotionality and energy during
and after the intervention. Their retention of the school subject knowledge in Social Science
Religion increased in almost every pupil especially as concerns the underachievers, compared
to other results from indoor education the same school year. Both participating teachers were
satisfied in a strong degree. The main teacher took part in a deep semi-structured interview
that was recorded in Quick Time Player. As a result of her appreciation with this work, has
now incorporated this concept as a recurrent part in the ordinary part of curriculum in social
studies

,

Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av en pedagogisk intervention i grön
utomhusmiljö. Tonvikten ligger på att mäta om elevers välbefinnande, lust och lärande samt
skolresultat påverkas av denna intervention. Ca 40 elever i åldern tolv år i årskurs 6 och två
lärare deltog i studien (som pågick under våren 2016). Resultaten visar att majoriteten av
eleverna är mycket nöjda med utbildningskonceptet de provat. 97,5 % av eleverna visade i
självskattade utvärderingar den högsta nivån av energi och lustfyllda emotioner under och
efter interventionen. Kunskapsbehållningen av ämnesinnehållet i religion, ökade hos nästan
alla deltagande elever, i jämförelse med läsårets övriga resultat från inomhusundervisning. I
synnerhet ökade kunskaperna hos de vanligtvis svagpresterande skoleleverna. Bägge
deltagande lärare var mycket positiva till konceptet. Huvudläraren intervjuades i en semistrukturerad
intervju, vilken registrerats och sparats i Quick Time Player. En konsekvens av
hennes positiva inställning till slutresultaten av interventionen, är nu att detta
utbildningskoncept införlivats som ett återkommande moment i hennes undervisning.

Main title:Grön prevention - kreativa lärmiljöer
Authors:Hagberg, Anna
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology
Keywords:Utomhuspedagogik, hållbart lärande, kreativa lärmiljöer, sociokulturellt lärande, välbefinnande, lustfyllt lärande, elevsamarbete, elevinflytande och fysisk aktivitet i gröna miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6263
Subjects:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Av misstag publicerades fel version av examensarbetet i denna post. Den slutgiltiga versionen finns här: https://stud.epsilon.slu.se/13291/.
Deposited On:07 Mar 2017 09:47
Metadata Last Modified:24 Apr 2018 07:00

Repository Staff Only: item control page