Home About Browse Search
Svenska


Gertzell, Elin, 2017. Förekomst av fekala mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier i gödsel och vattendrag kring hästanläggningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
382kB

Abstract

Med en tillväxt på 10-20 % mellan åren 2004 och 2010 är hästnäringen en växande bransch. Kopplat till konstaterat höga utsläpp av näringsämnen från hästanläggningar och indikationer på utsläpp även av föroreningar i form av fekala mikroorganismer gör det till en bransch som är angelägen är undersöka med avseende på dess miljöpåverkan. Studien jämförde halter av fekala indikatorbakterier i vattendrag uppströms och nedströms större hästanläggningar, och analyserade också förekomsten av ESBL-producerande E.coli både i vattendragen och i gödsel. Ingen Salmonella spp., som analyserades som ett exempel på en fekal patogen, hittades i studien. Ingen koppling kunde göras mellan hästanläggningar och vattnets mikrobiologiska kvalité, även om enstaka gårdar gav upphov till misstanke om förorening. Resultaten kan vara falskt negativa då studien genomfördes vid torrt väder utan nämnvärd avrinning. ESBL-producerande E.coli hittades i ca 30 % av både vatten- och gödselproverna. Fler vattenprov nedströms anläggningarna var positiva för resistenta E.coli än uppströms. Alla isolat var multiresistenta i varierande grad, och flera var resistenta mot de antibiotika som används till häst. Resultaten tyder på att ESBL-producerande E.coli förekommer spritt i miljön och förekommer på besättningsnivå i hög utsträckning.

,

The horse industry is growing in Sweden with a growth rate of 10-20% between the years 2004 to 2010. Previous studies tell us of high emissions of nutrients, and suggest possible emissions of fecal microorganisms. Altogether this makes it an interesting industry to study regarding its environmental effects. This study compared the amount of fecal indicator bacteria in waters up- and downstream of larger horse stables, and analyzed the prevalence of ESBL-producing E.coli in both the waters and horse manure. Salmonella spp. was analyzed as an example of a fecal pathogen, but not found in any of the samples. No correlation was found between higher numbers of indicator bacteria and the stables, though specific stables were suspected to be a source of contamination. These may be false negative results due to very dry weather during the period of sampling resulting in minimal runoff. ESBL-producing E.coli were found in approximately 30 % of both water and manure samples. More water samples downstream were positive for ESBL-producing E.coli than upstream. All the isolates carried multi-resistance, and many were resistant to several, or all, of the antibiotics used to treat horses. The results indicate a widespread prevalence in the environment and in horses on herd level.

Main title:Förekomst av fekala mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier i gödsel och vattendrag kring hästanläggningar
Authors:Gertzell, Elin
Supervisor:Örn, Stefan and Fernström, Lise-Lotte and Carlsson, Gunnar
Examiner:Sternberg Lewerin, Susanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2017:3
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:fekal förorening, antibiotikaresistens, ESBL, häst, fecal contamination, antibiotic resistance, ESBL, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6253
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Water resources and management
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2017 11:32
Metadata Last Modified:22 Feb 2017 11:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics