Home About Browse Search
Svenska


Sergo, Leida, 2010. Macedonian agriculture : preconditions for development of the agro-sector in Macedonia towards EU accession. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The focus of the thesis is: how conditions for agriculture in the Republic of Macedonia today may form the basis for development of the agricultural sector towards conditions needed for future accession into the European Union. The method for investigating this question has been to look at newly available farm monitoring system (FMS) data from Macedonia. Also to look at the latest government policies created in the country for the agricultural sector and rural areas in relation to the requirements for EU accession. Articles and empirical studies published by other authors related to the questions which arise in this study have been reviewed and presented herein. Trade relations, trade patterns and national economic and agricultural trends are displayed to provide a background overview for the study of the agricultural sector. Improved competitiveness of the agricultural production sector and sustainable income sources and livelihoods for people in rural areas are interrelated questions. The types of farming which reveal the highest amounts of gross margin according to the used FMS sample from the years 2005-2008 are presented. The main agricultural exports reveal potential in some of the regions in the country and regional descriptions based on the sampled farms are presented. Gross margins for the different regions and types of farming per farm are presented to show suggestions for how the agricultural sector may increase competitiveness. Competitiveness is needed to be able to compete with other European producers in the European Union’s single market which is needed when a significant share of Macedonia’s GDP comes from agriculture. Wine, sheep, vegetables and fruit production are interesting for some areas of Macedonia. Mixed farming or mixed plant farming appear to be the most viable types of farming in areas where risk diversification may be needed due to climate conditions and fluctuating input and output prices.

,

Fokus for den här uppsatsen är: hur förhållandena för jordbruket i Makedonien idag kan ligga till grund för utveckling av jordbrukssektorn för de förutsättningar som krävs för ett framtida inträde i den Europeiska Unionen. Metoden för att utforska frågeställningen har varit att ta del av ny data från Makedoniens "gårdsdatainsamlingsprogram" (FMS). De senaste statliga policy dokumenten relaterade till jordbrukssektorn och EUs krav för medlemsskap har också gåtts igenom. Artiklar och empiriska studier som har publiserats av andra författare i de frågor som är av intresse för studien presenteras i kapitel 3. Handelsrelationer, handelsmönster och nationalekonomiska och agrara trender visas för att ge en bakgrund till studien av jordbrukssektorn. Förbättrad produktivitet i jordbruket och långsiktigt hållbara inkomstkällor for landsbygdsbefolkningen är frågor som hänger ihop. De produktionsinriktningar inom jordbruket som visar på högst marginaler mellan sina rörliga inkomster och kostnader är presenterade, enligt den data som har undersökts för åren 2005-2008. Makedoniens främsta agrara exportvaror visar på produktionsfördelar i några av landets regioner och de olika regionerna är beskrivna utifrån den data som har använts. Inkomstmarginaler för de olika regionerna och de olika produktrionsinriktningarna, per gård, är beskrivna för att ge förslag på hur jordbrukssektorn kan få ökad konkurrenskraft. Ökad konkurrenskraft krävs för att kunna konkurera med producenter på EUs interna marknad, vilket är relevant då jordbruk står för en signifikant andel av Makedoniens BNP. Vin-, får-, grönsaks- och frukt-produktion har potential i olika regioner. Djurhållning blandat med produktion av grödor och blandad produktion av olika grödor verkar ge störst avkastning där riskdiversifiering behövs på grund av klimatförutsättningarna och fluktuerande insatsvaru- och produkt-priser.

Main title:Macedonian agriculture
Subtitle:preconditions for development of the agro-sector in Macedonia towards EU accession
Authors:Sergo, Leida
Supervisor:Surry, Yves and Martinovska-Stojčeska, Aleksandra
Examiner:Eriksson, Clas
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:584
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Macedonia, agriculture, farm accountancy data network (FADN), farm monitoring system (FMS), competitive, EU accession
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-471
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-471
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Agricultural economics and policies
Language:English
Deposited On:07 Apr 2010 08:48
Metadata Last Modified:12 Jul 2024 09:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics