Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (7791)
    • (LTJ, LTV) (2713)
      • Department of Plant Protection Biology (29)
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M | O | P | R | S | T | W
Number of items at this level: 29.

A

Anderson, Rana, 2009. Vivlar på prydnadsbuskar - nya arter eller förändringar i födopreferenser?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Arvidsson, Gry, 2012. Grönstrukturplanering för framtiden – Grönstrukturplanering i Eskilstuna och Örebro. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

B

Bergqvist Bromaeus, Elin, 2011. Minerarflugor som angriper perenner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Bergqvist Bromaeus, Elin, 2010. Steklar som angriper rosor. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Binyameen, Muhammad, 2009. Plume interaction and odour source spacing of pheromone and non-host volatiles : : Behavioural effects on bark beetles and moths. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Blomberg, Charlotte, 2010. Rhododendron och dess skadegörare. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

C

Chattington, Sophie, 2015. Effect of diet and density on larval immune response and larval and adult host-preference in Spodoptera littoralis. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

E

Eriksson, Anna, 2009. Olfactory responses of the parasitic wasp, Trybliographa rapae (Hymenoptera: Figitidae). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

F

Fritz, Anna, 2010. Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk : En kvalitativ intervjustudie med fokus på en uthållig livsmedelsproduktion och bevarande av ekosystemtjänster. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

G

Grund, Julia and Hirsch, Lina, 2010. The potential of entomopathogenic fungal isolates as an environmentally friendly management option against Acanthoscelides obtectus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

H

Hansson, Oskar, 2010. Kan man minska användningen av fungicider med Inducerad resistens? : Försök med BABA mot potatisbladmögel . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

I

Ivarson, Emelie and Leijman, Emma, 2009. Leaf structure and localization of a transgene protein in barley. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Ivarsson, Kristine, 2011. Studies of environmental factors (temperature and relative humidity) effecting the development of pear rust (Gymnosporangium fuscum) and studies of control methods. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

K

Khbaish, Hamida, 2010. Identification of olfactory receptor neurons in two Species of scarab beetles: a comparative study by means of single sensillum recording. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Kroon, Helena, 2009. Biology of Lilioceris lilii(Coleoptera:Chrysomelidae) and the occurrence of their parasitoids in Sweden . Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

L

Lindholm, Katarina and Wyke, Louise, 2011. Imidakloprid: påverkan på skadegörare och nyttodjur i växtens närhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

M

Magnusson, Annika, 2009. Gynna nyttodjuren i hemträdgården. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

O

Olsson, Charlotte, 2009. Characterisation of mechanisms involved in hatching of the potato cyst nematode. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

P

Persson, Ingemar, 2009. Vemmenhögsprojektet : ett framgångsrikt sätt att minska läckage av bekämpningsmedel från odlad mark. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

R

Rosander, Charlotte, 2009. Jordtrötthet hos rosor - effekter och åtgärder i samband med rotsårsnematoder. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Rosander, Charlotte, 2010. Jordtrötthet i skånska rosodlingar – förekomst av rotsårsnematoden Pratylenchus penetrans. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Rur, Mira, 2010. Measuring Garden Footprints. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

S

Sjöberg, Patrick, 2006. Detection of tobacco rattle tobravirus and potato mop-top pomovirus in Swedish soil samples by the use of different bait plants and analysis by ELISA and biotest.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Sjöberg, Patrick, 2009. Inventering av vecklare i Svenska äppelodlingar . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Svensson, Fredric, 2016. Behavioural studies and collection of volatiles to identify the pheromone(s) of the great Capricorn (Cerambyx cerdo). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Svensson, Thomas, 2012. Induced plant volatiles and their effect on Spodoptera littoralis choice of host plant : oviposition on damaged or undamaged cotton or maize. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Swiergiel, Weronika, 2009. How local ecosystem service management may reduce climate change impact of weed control : case studies in organic vegetable production. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

T

Torstensdotter, Lillemor, 2015. Odour-mediated behaviour in codling moth, Cydia pomonella : do fermentation odours affect the attraction and oviposition behaviour in codling moth?. Second cycle, A1E. Alnarp, Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

W

Waara, Susanna, 2011. Nektarresurser för parasitsteklar på vecklare i svensk äppelodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

This list was generated on Mon Apr 24 01:02:06 2017 CEST.